Wi-Fi-ühendus pääsupunktide kaudu

Selles lõigus kirjeldatakse seda, kuidas liituda Wi-Fi-võrguga pääsupunkti abil, mis ühildub WPS-iga (PBC-režiim).

Kõigepealt leidke üles WPS-nupu asukoht ning kontrollige, kaua seda peab vajutama. Wi-Fi-ühenduse loomine võib kesta umbes 1 minuti.

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Tehke valik.

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.
 3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  • Kui valisite [Nutitelefon Connect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga], siis kuvatakse järgmine sõnum. Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
  • Järgmisena kuvatavast menüüst [Connect to smartphone/Ühenda nutitelefoniga] valige [Connect via Wi-Fi/Ühenda üle Wi-Fi].
 4. Valige [Switch network/Vaheta võrku].

  • Kuvatakse [Nutitelefon], [Arvuti] või [Printer] valimisel.
 5. Valige [Connect with WPS/Ühenda WPS-i abil].

  Märkus

 6. Valige [WPS (PBC mode)/WPS (PBC-režiim)].

  • Valige [OK].
 7. Looge ühendus pääsupunktiga üle Wi-Fi.

  • Vajutage pääsupunktil olevat WPS-nuppu.
  • Valige [OK].
 8. Valige [Auto setting/Automaatne määramine].

  • Valige Wi-Fi-funktsiooni määrangute menüü kuvamiseks [OK].
  • Kui valikuga [Auto setting/Automaatne määrang] tekib tõrge, siis vt. lõiku IP-aadressi käsitsi seadistamine.
 9. Valige Wi-Fi-funktsiooni määrangud.

  [ Connect to smartphone/ Ühenda nutitelefoniga]

  • Puudutage nutitelefoni Wi-Fi-määramise menüüs kaameras kuvatavat SSID-d (võrgu nime), seejärel sisestage ühendamiseks pääsupunkti parool.

  Jätkake lõigu Wi-Fi-ühendus ilma Bluetoothi kasutamata punktist 8.

  [ Remote control (EOS Utility)/ Distantsjuhtimine (EOS Utility)]

  Jätkake lõigu Tegevused arvutis (2) punktist 7 või 8.

  [ Print from Wi-Fi printer/ Printimine Wi-Fi-printerite abil]

  Jätkake lõigu Ühendamine printeriga üle Wi-Fi punktist 6.

  Registreerige teenus image.canon.

  Jätkake lõigu Teenuses image.canon registreerimine punktist 5.

Kaamera pääsupunktirežiim

Kaamera pääsupunktirežiim on ühendusrežiim, mis võimaldab ühendada kaamera otse seadmetega üle Wi-Fi. Kuvatakse kui [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus] alt valida [Nutitelefon], [Arvuti] või [Printer].

IP-aadressi käsitsi seadistamine

Kuvatavad valikud sõltuvad Wi-Fi-funktsioonist.

 1. Valige [Manual setting/Käsitsi määramine].

  • Valige [OK].
 2. Tehke valik.

  • Tehke numbrite sisestamise kuva kuvamiseks soovitud valik.
  • Lüüsi kasutamiseks valige [Enable/Luba], seejärel valige [Address/Aadress].
 3. Sisestage soovitud väärtused.

  • Liigutage valijaga Valija sisestuskursor ülemisele alale ning valige klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv sisestatavad numbrid. Vajutage valitud numbri sisestamiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Sisestatud numbri kustutamiseks vajutage nuppu MENU.
  • Pärast numbrite sisestamist vajutage [OK]. Ekraanil kuvatakse punkti 2 kuva.
 4. Valige [OK].

  • Kui olete lõpetanud vajalike üksuste määramise, siis valige [OK].
  • Kui te ei tea mida sisestada, siis vt. lõiku Võrgumäärangute kontrollimine või küsige võrguadministraatorilt või mõnelt teiselt võrguspetsialistilt.