Aegvõtte režiim

Selles režiimis on katik avatud seni, kuni päästikunupp on alla vajutatud, ja sulgub päästikunupu vabastamisel. Kasutage aegvõtte režiimi öösel pildistamisel, ilutulestike pildistamiseks, astrofotograafias ning teiste pikka säriaega nõudvate objektide pildistamiseks.

 1. Seadke režiimiketas asendisse M.

 2. Määrake säriajaks [BULB/AEGVÕTE].

  • Pöörake valijat Valija vasakule, et valida [BULB/AEGVÕTE].
 3. Määrake sobiv avaarv.

  • Vajutage avaarvu valimiseks klahvile Üles-klahv, seejärel keerake väärtuse määramiseks valijat Valija.
 4. Pildistage.

  • Säritus kestab niikaua, kuni hoiate päästikunuppu lõpuni allavajutatuna.
  • Möödunud särituse aega kuvatakse ekraanil.

Ettevaatust

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Aegvõtte kasutamisel on piltidel rohkem müra kui tavaliselt.
 • Kui määratud on automaatse ISO režiim, siis määratakse ISO 400 ().

Märkus

 • Pika säriaja kasutamisest tekkinud müra vähendamiseks kasutage funktsiooni [Võtted: Long exp. noise reduction/Võtted: Pika säriaja müravähendus] ().
 • Soovitame kasutada aegvõtte režiimis statiivi.
 • Aegvõtteid saab teha ka juhtmeta distantspäästiku RS-60E3 abil (eraldi müügil, ).
 • Aegvõtteid saab teha ka juhtmeta distantspäästiku BR-E1 abil (eraldi müügil, ). Distantspäästiku edastusnupu vajutamisel algab aegvõte kohe või 2 sekundit hiljem. Aegvõtte režiimi lõpetamiseks vajutage sama nuppu uuesti.