Müravähendusfunktsioonid

Pika säriajaga võtte müravähendus

Ühesekundilise või pikema säriaja kasutamisel tekkivat müra on võimalik vähendada.

 1. Valige [Võtted: Long exp. noise reduction/Võtted: Pika säriaja müravähendus].

 2. Tehke müravähendamise valik.

  • [AUTO] Auto (Automaatne)

   Müravähendust rakendatakse automaatselt 1 s ja pikema säriajaga tehtud piltidele siis, kui kaamera tuvastab neil pikast säriajast tuleneva müra. Selle määrangu toime on enamasti piisav.

  • [ON (SEES)] Enable (Luba)

   Müravähendust rakendatakse kõigile 1 s ja pikema säriajaga tehtud piltidele. Määrang [Enable/Luba] võib vähendada müra ka siis, kui määrang [Auto/Automaatne] ei suuda müra tuvastada.

Ettevaatust

 • Kui määratud on [Auto/Automaatne] või [Enable/Luba], siis võib müravähenduse rakendamine pärast võtet kesta sama kaua kui võte.
 • Tehtud pildid võivad paista määranguga [Enable/Luba] teralisemad, kui määrangutega [Disable/Keela] või [Auto/Automaatne].
 • Kui määratud on [Enable/Luba] ning pildistate pika säriajaga, siis müravähenduse töötlemise ajal võttekuva ei kuvata (ekraanil on teade [BUSY]) ning pildistada ei ole võimalik enne töötlemise lõpetamist.

Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus

Saate vähendada võttel tekkivat pildimüra. See funktsioon on eriti tõhus kõrgete ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel. Väikeste ISO-valgustundlikkuse väärtustega pildistades vähendatakse müra pildi tumedatel aladel (varjualades) veelgi rohkem.

 1. Valige [Võtted: High ISO speed NR/Võtted: Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus].

 2. Määrake tase.

 • [] Multi Shot Noise Reduction (Mitme võttega müravähendus)

  Rakendab müravähenduse suurema pildikvaliteediga kui määranguga [High/Kõrge]. Ühe foto saamiseks tehakse neli järjestikust võtet ning need ühendatakse automaatselt üheks JPEG-kujutiseks.

  Arvestage, et [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] ei ole saadaval, kui pildikvaliteediks on määratud RAW või RAW+JPEG.

Ettevaatust

 • Ettevaatusabinõud määrangu [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] kasutamisel

 • Kui võtted on kaamera värisemise tõttu valesti joondatud, siis on müravähenduse mõju väiksem.
 • Käest pildistamisel olge kaamera värisemisega ettevaatlik. Soovitatav on kasutada statiivi.
 • Kui pildistate liikuvat objekti, siis võib objekti liikumine jätta varikujutusi.
 • Automaatne kujutiste joondamine ei pruugi toimida korralikult korduvate mustrite (võred, jooned jne) või ühetooniliste ja ühtlaste kujutiste puhul.
 • Kui võtteobjekti heledus muutub nelja järjestikuse võtte tegemise ajal, siis võib pildi säritus jääda ebaühtlane.
 • Pärast võtet võib pildi salvestamine kaardile võtta veidi aega seoses müravähendusega ning piltide ühendamisega. Pilditöötluse ajal kuvatakse võttekuvas teade [BUSY]. Pildistamine ei ole võimalik enne töötlemise lõpetamist.
 • Järgmiste funktsioonide määramisel ei ole [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] saadaval: aegvõtte režiim, säri kahvel või valge tasakaalu kahvel, RAW või RAW+JPEG võtted, pika säriaja müravähendus või loovfiltrid.
 • Välguga pildistamine ei ole võimalik. Arvestage, et iseteravustamise lisavalgusti võidakse aktiveerida, sõltuvalt [Võtted: AF-assist beam firing/Võtted: Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine] määrangust.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] pole saadaval (seda ei kuvata) videote salvestamisel.
 • Kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas, vahetate aku või mälukaardi, valite kasutusele tavavõtterežiimi, aegvõtte režiimi või video salvestamise režiimi, siis valitakse automaatselt kasutusele määrang [Standard/Standardne].