Piltide saatmine veebiteenusesse

Selles lõigus antakse juhised piltide saatmiseks teenusesse image.canon.

Teenuses image.canon registreerimine

Piltide otse kaamerast saatmiseks siduge kaamera teenusega image.canon.

 • Vajalik on internetibrauseriga ning internetiühendusega arvuti või nutitelefon.
 • Peate sisestama arvutis või nutitelefonis kasutatava e-posti aadressi.
 • Juhised teenuse image.canon kasutamise kohta ning lisateavet riikide ja piirkondade kohta, kus see on saadaval, leiate image.canon saidilt (https://image.canon/).
 • Rakenduda võivad eraldi ISP-ühenduse (Interneti-ühenduse) ning pääsupunktitasud.

Tegevused kaameras (1)

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [Veebiteenus Upload to Web service/Veebiteenus Üleslaadimine veebiteenusesse].

 3. Valige [I Agree/Nõustun].

 4. Looge Wi-Fi-ühendus.

 5. Sisestage oma e-posti aadress.

  • Sisestage oma e-posti aadress, seejärel valige [OK].
 6. Sisestage neljakohaline number.

  • Sisestage soovitud neljakohaline number, seejärel valige [OK].
 7. Valige [OK].

  • Ikooni [Veebiteenus] asemel kuvatakse ikoon [Veebiteenuse värskendamine].

Tegevused arvutis või nutitelefonis

 1. Seadistage kaamera veebilink.

  • Minge märguandesõnumis olevale lehele.
  • Järgige määrangute tegemiseks kaamera veebilingi määrangute lehel olevaid juhiseid.

Tegevused kaameras (2)

 1. Lisage “image.canon” sihtkohana.

  • Valige [Veebiteenuse värskendamine].

   image.canon on nüüd lisatud.

Piltide saatmine

Pilte saab saata teenusesse image.canon. Teenusesse image.canon saadetud originaalsed pildifailid säilivad seal 30 päeva ilma salvestusruumi piiranguteta ning neid saab laadida alla arvutitesse või edastada teistesse veebiteenusesse.

Ühendamine teenusega image.canon üle Wi-Fi

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige image.canon.

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv kuva.

Piltide ükshaaval saatmine

 1. Valige saadetav pilt.

  • Keerake saadetava pildi valimiseks valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Pildi valimiseks pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register).
 2. Valige [Send img shown/Saada kuvatav pilt].

  • Määranguga [Size to send/Saadetav suurus] on võimalik valida saadetava pildi suurus.
  • Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks valige pärast piltide saatmist kuvatavast menüüst [OK].

Mitme valitud pildi saatmine

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send selected/Saada valitud].

 3. Valige saadetavad pildid.

  • Keerake saadetava pildi valimiseks valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.
  • Pildi valimiseks 3 pildi pildiregistrist vajutage nuppu Index (Register). Ühe pildi kuvasse naasmiseks vajutage nuppu Suurendamine.
 4. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.
 5. Valige [Send/Saada].

  • Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks valige pärast piltide saatmist kuvatavast menüüst [OK].

Piltide määratud vahemiku saatmine

Saate määrata saadetavate piltide vahemiku kõikide piltide hulgast korraga.

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send range/Vahemiku saatmine].

 3. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Valige viimane pilt (lõpp-punkt).

   Pildid valitakse ning kuvatakse [Linnuke].

  • Valiku tühistamiseks korrake selle punkti juhiseid.
  • Pildiregistris kuvatavate piltide arvu muutmiseks vajutage nuppu Register.
 4. Kinnitage vahemik.

  • Vajutage nuppu MENU.
 5. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.
 6. Valige [Send/Saada].

  • Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks valige pärast piltide saatmist kuvatavast menüüst [OK].

Kõikide kaardil olevate piltide saatmine

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send all card/Saada kogu kaart].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.
 4. Valige [Send/Saada].

  • Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks valige pärast piltide saatmist kuvatavast menüüst [OK].

Otsingutingimustele vastavate piltide saatmine

Saate saata korraga kõik pildid, mis vastavad funktsiooniga [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] määratud tingimustele. Lisateavet funktsiooni [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] kohta leiate lõigust Pildiotsingu tingimuste määramine.

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.

 2. Valige [Send all found/Saada kõik leitud].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.
 4. Valige [Send/Saada].

  • Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks valige pärast piltide saatmist kuvatavast menüüst [OK].

Ettevaatust

 • Kui kaamera on ühendatud üle Wi-Fi teenusega image.canon, siis ei ole pildistamine võimalik, isegi kui vajutate kaamera päästikunuppu.

Märkus

 • Funktsiooniga [Send range/Saada vahemik], [Send all card/Saada kogu kaart] või [Send all found/Saada kõik leitud] ei pruugi teatud piltide saatmine olla võimalik.
 • Kui vähendate pildi suurust, siis muudetakse kõikide samal ajal saadetavate piltide suurust. Arvestage, et videote või Väike 2-formaadis fotode suurust ei vähendata.
 • [Reduced/Vähendatud] rakendatakse ainult sama mudeliga (kui see kaamera) jäädvustatud fotode puhul. Teiste kaameratega jäädvustatud fotod saadetakse ilma suurust muutmata.
 • Saidilt image.canon on võimalik kontrollida saadetud piltide kirjeteavet.
 • Kui kasutate kaamerat akutoitel, siis veenduge, et see oleks täielikult laetud.