Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine

Objektiivi omaduste tõttu võib pildile tekkida vinjettimismoonutusi, pildimoonutusi ja teisi probleeme. Kaamera saab neid probleeme korrigeerida funktsiooniga [Lens aberration correction/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine].

 1. Valige [Võtted: Lens aberration correction/Võtted: Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine].

 2. Tehke valik.

 3. Valige [Enable/Luba].

  • Kontrollige, et kuvatakse ühendatud objektiivi nimi ning [Correction data available/Korrigeerimisandmed on saadaval] (v.a kui määratud on [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine]).
  • Kui kuvatakse [Correction data not available/Korrigeerimise andmed ei ole saadaval] või kuvatakse ikooni [Äärealade valgustus], siis vaadake lõiku Digitaalne objektiivioptimeerija.

Äärealade valgustuse korrigeerimine

Vinjettimismoonutusi (tumedaid pildinurki) on võimalik korrigeerida.

Ettevaatust

 • Sõltuvalt pildistamistingimustest võib tekkida pildi äärealadele müra.
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.

Märkus

 • Rakendatav korrigeerimise määr on väiksem, kui Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) abil rakendatav maksimaalne korrigeerimise määr.
 • Kui korrigeerimise andmed on kaamerasse salvestatud, siis korrigeeritakse äärealade valgustust tavavõttereÅžiimides automaatselt.

Moonutuste korrigeerimine

Moonutusi (pildi kõverdumist) on võimalik korrigeerida.

Ettevaatust

 • Moonutuste korrigeerimise määramine võib muuta veidi vaatenurka ning selle tulemusel võivad pildid jääda veidi kärbitud ning paista vähem teravad.
 • Pildi kärpimise määr võib olla fotode ja videote puhul erinev.

Märkus

 • RF-objektiivide kasutamisel toetatakse video salvestamisel moonutuste korrigeerimist.

Digitaalne objektiivioptimeerija

Lisaks difraktsiooni poolt põhjustatud pildi eraldusvõime kaole on võimalik korrigeerida ka objektiivi optiliste omaduste tõttu tekkivaid erinevaid moonutusi.

Kui funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] kasutamisel kuvatakse [Correction data not available/Korrigeerimisandmed pole saadaval] või [Äärealade valgustus], siis kasutage objektiivi korrigeerimisandmete lisamiseks kaamerasse programmi EOS Utility. Täpsema teabe saamiseks vaadake EOS Utility kasutusjuhendit.

Ettevaatust

 • Sõltuvalt võttetingimustest võib lisaks korrigeerimise toimele muutuda ka müra intensiivsemaks. Samuti võidakse pildi servi rõhutada. Vajadusel reguleerige enne pildistamist pildi stiili teravust või määrake [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekusse [Disable/Keela].
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.
 • Video salvestamisel määrangut [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] ei kuvata. (Korrigeerimine pole võimalik.)

Märkus

 • Funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] lubamine korrigeerib pildistamisel nii kromaatilist aberratsiooni kui ka difraktsiooni, kuigi neid valikuid ei kuvata.

Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine

Kromaatilist aberratsiooni (värvide hajumist võtteobjektide ümbruses) on võimalik korrigeerida.

Märkus

 • Kui [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] on seatud olekusse [Enable/Luba], siis määrangut [Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korr.] ei kuvata.

Difraktsiooni korrigeerimine

Difraktsiooni (ava poolt põhjustatud teravuse kadu) on võimalik korrigeerida.

Ettevaatust

 • Sõltuvalt võttetingimustest võib lisaks korrigeerimise toimele muutuda ka müra intensiivsemaks.
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.
 • Video salvestamisel määrangut [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata. (Korrigeerimine pole võimalik.)
 • Difraktsiooni korrigeerimise mõju ei saa kontrollida võtte ajal ekraanilt.

Märkus

 • Kui [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] on seatud olekusse [Enable/Luba], siis määrangut [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata.

Ettevaatust

 • Üldised ettevaatusabinõud objektiiviaberratsioonide korrigeerimisel

 • Objektiiviaberratsioonide korrigeerimist ei saa rakendada olemasolevatele JPEG-piltidele.
 • Kui kasutate kolmanda osapoole objektiivi (mitte Canoni oma), siis on soovitatav määrata parandus olekusse [Disable/Keela], isegi kui kuvatakse [Correction data available/Korrigeerimise andmed saadaval].
 • Pildi servade suurendamisel võidakse kuvada pildi osi, mida ei salvestata.
 • Korrigeerimise määr (v.a difraktsiooni korrigeerimisel) on väiksem objektiivide puhul, mis ei edasta kaugusteavet.

Märkus

 • Üldised märkused objektiiviaberratsioonide korrigeerimisel

 • Objektiivimoonutuste korrigeerimise toime sõltub kasutatavast objektiivist ning võttetingimustest. Samuti võib toimet olla raske eristada, sõltuvalt kasutatavast objektiivist, võttetingimustest jne.
 • Kui korrigeerimise toimet on raske eristada, siis soovitame pilti pärast pildistamist suurendada ja kontrollida.
 • Korrigeerimised rakendatakse isegi konverteri Life-Size Converter kasutamisel.
 • Kui kinnitatud objektiivi korrigeerimise andmed ei ole kaamerasse salvestatud, siis on tulemus sama, kui määrangu [Disable/Keela] valimisel (v.a difraktsiooni korrigeerimisel).
 • Vajadusel vaadake ka EOS Utility kasutusjuhendit.