Digitaalne prindikorraldus (DPOF)

DPOF (digitaalne prindikorralduse vorming) võimaldab printida kaardile salvestatud pilte vastavalt printimisjuhistele nagu pildivalik, prinditav hulk jne. Saate printida korraga mitu pilti või luua prindikorralduse fotolaboris printimiseks.

Saate määrata prindimäärangud, nt printimistüüp, kuupäeva printimine, failinumbri printimine jne. Printimismäärangud rakendatakse kõigile printimiseks määratud piltidele. (Neid ei saa määrata eraldi pildikaupa).

Printimisvalikute määramine

 1. Valige [Taasesitus: Print order/Taasesitus: Prindikorraldus].

 2. Valige [Set up/Seadistamine].

 3. Määrake valikud vastavalt vajadusele.

  • Määrake valikud [Print type/Printimistüüp], [Date/Kuupäev] ja [File No./Failinumber].
  Print type (Printimistüüp) Standard (Standardne) Standard (Standardne) Prindib lehele ühe pildi.
  Index (Register) Index (Register) Prindib lehele mitu vähendatud pilti (pildiregister).

  Standard (Standardne)

  Index (Register)

  Both (Mõlemad) Prindib nii pildid üksikuna kui ka pisipiltidena.
  Date (Kuupäev) Sees [On/Sees] valimisel prinditakse pildile salvestuskuupäev.
  Väljas
  File No. (Failinumber) Sees [On/Sees] valimisel prinditakse failinumber.
  Väljas
 4. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU.
  • Järgmiseks valige prinditavate piltide määramiseks [Sel.Image/Pildi valik] või [Multiple/Mitu].

Ettevaatust

 • Kui prindite suure pildi suurusega pildi määranguga [Index/Register] või [Both/Mõlemad] (), siis pildiregistrit ei pruugita osade printeritega printida. Sellisel juhul muutke pildi suurust () ning printige pildiregister.
 • Isegi kui valite [Date/Kuupäev] ja [File No./Failinumber] määranguks [On/Sees], võib sõltuvalt printimistüübist ja printerist jääda kuupäev või failinumber pildile lisamata.
 • Kui valite [Index/Pildiregister], ei saa samal ajal funktsioonide [Date/Kuupäev] ja [File No./Failinumber] määranguks valida [On/Sees].
 • DPOF-funktsiooni saate kasutada vaid kaardiga, millele on määratud prindikorraldus. Määratud prindikorraldusega printimine ei õnnestu, kui kopeerite pildid kaardilt mujale ning proovite seejärel printida.
 • Erinevad DPOF-ühilduvad printerid või fotolaborid ei pruugi olla võimelised teie määrangutega pilte printima. Kui soovite kasutada printerit, siis printeriga ühendamise juhised leiate printeri kasutusjuhendist. Kui soovite kasutada fotolabori teenust, siis küsige nendelt eelnevalt nõu.
 • Ärge kasutage kaamerat prindimäärangute seadistamiseks piltide jaoks, mille DPOF-määrangud on seadistatud teise kaameraga. Prindikorraldus võidakse tahtmatult üle kirjutada. Samuti ei pruugi prindikorralduse seadmine olla võimalik, sõltuvalt pildi tüübist.

Piltide valimine printimiseks

 • Sel.Image (Pildi valimine)

  Valige ja märkige pilte ükshaaval.

  Vajutage tehtud prindikorralduse kaardile salvestamiseks nuppu MENU.

  • Standard (Standardne)/Both (Mõlemad)

   (1) Kogus

   (2) Kokku valitud pilte

   Valitud pildi prindikoguseks 1 määramiseks vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp. Klahvidega Üles-klahvAlla-klahv saate määrata prinditavaks koguseks kuni 99 koopiat.

  • Index (Register)

   (3) Linnuke

   (4) Pildiregistri ikoon

   Pildid, millele lisate nupuga Kiirvaliku / määrangu nupp linnukese [Linnuke], kaasatakse registri printimisse.

 • Multiple (Mitu)

  • Select range (Vahemiku valimine)

   Valige [Select range/Vahemiku valimine] menüüst [Multiple/Mitu]. Vahemiku esimese ja viimase pildi valimisel tähistatakse kõik vahemiku pildid linnukesega [Linnuke] ning igast pildist prinditakse üks koopia.

  • All images in a folder (Kõik kausta pildid)

   Valige [Mark all in folder/Märgi kõik kaustas] ning seejärel valige kaust. Kausta kõikidele piltide kehtestatakse ühe koopia prindikorraldus.

   Kui valite [Clear all in folder/Tühista kõik kaustas] ja kausta, tühistatakse kõigi selle kausta piltide prindikorraldus.

  • All images on a card (Kõik kaardi pildid)

   Kui valite [Mark all on card/Märgi kõik kaardil], siis määratakse printimiseks üks koopia igast kaardil olevast pildist.

   Kui valite [Clear all on card/Tühista kõik kaardil], tühistatakse kõigi kaardil olevate piltide prindikorraldus.

  Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on otsingutingimused määratud ning valite [Multiple/Mitu], siis kuvatakse [Mark all found images/Tähista kõik leitud pildid] ja [Clear all found images/Tühista kõik leitud pildid].

  • All found images (Kõik leitud pildid)

   Kui valite [Mark all found images/Kõik leitud pildid], siis määratakse printimiseks üks koopia igast otsingutingimustega filtreeritud pildist.

   Kui valite [Clear all found images/Tühista kõik leitud pildid], siis tühistatakse kõigi filtreeritud piltide prindikorraldus.

Ettevaatust

 • RAW-pilte ja videolõikusid ei saa printimiseks määrata. Arvestage, et RAW-kujutisi või videosid ei määrata printimiseks isegi siis, kui määrate kõik pildid määranguga [Multiple/Mitu].