Video salvestamine

Video salvestamine automaatsäriga

Säri reguleeritakse automaatselt vastavalt kaadri heledusele.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Movie auto exposure/Video automaatsäri].

 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Enne video salvestamist teravustage iseteravustamisega () või käsitsi ().
  • Vaikimisi on [Võtted: Movie Servo AF/Võtted: Video servoteravustamine] seatud olekusse [Enable/Luba] – see tähendab, et kaamera teravustab pidevalt ().
  • Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustab kaamera hetkel valitud iseteravustamise meetodiga.
 5. Alustage video salvestamist.

  • Vajutage video salvestamise alustamiseks video salvestamise nupule.
  • Video salvestamise ajal kuvatakse ekraani ülemises parempoolses osas ikoon [REC].
  • Heli salvestatakse kaamera sisseehitatud mikrofoni abil ().
  • Video salvestamise peatamiseks vajutage uuesti video salvestamise nupule.

ISO-valgustundlikkus režiimis [Videod]

Märkus

 • Saate lukustada säri nupuga Säri lukustus (säri lukustus) (). Säri lukustuse tühistamiseks vajutage nuppu Säri lukustus uuesti.
 • Säri nihet saab määrata video salvestamisel käsisäriga kuni ±3 ühiku ulatuses.
 • ISO-valgustundlikkust, säriaega ja ava väärtust ei salvestata video Exif-infosse.

Video salvestamine käsisäriga

Video salvestamisel saab määrata säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse käsitsi.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Movie manual exp./Video käsisäri].

 4. Määrake ISO-valgustundlikkus.

  • Vajutage Vasakule-klahv.

   Kuvatakse ISO-valgustundlikkuse määramise menüü.

  • Kasutage määramiseks valijat Valija või klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
 5. Määrake säriaeg ja avaarv.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ja kontrollige särimõõdikut.
  • Vajutage säriaja või avaarvu valimiseks klahvile Üles-klahv, seejärel keerake väärtuse määramiseks valijat Valija.
  • Säriaja saab määrata vahemikust 1/4000–1/8 s.
 6. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Ettevaatust

 • Vältige video salvestamisel säriaja, avaarvu või ISO-valgustundlikkuse muutmist, sest muidu võidakse särimuudatused jäädvustada videosse või suurte ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel võib tekkida müra.
 • Video salvestamisel liikuvast objektist soovitame kasutada säriaega ligikaudu 1/25 s kuni 1/125 s. Mida lühem on säriaeg, seda vähem ühtlasem objekti liikumine paistab.
 • Kui filmite luminofoor- või LED-valgustusega ning muudate säriaega, siis võidakse ekraanil nähtav vilkumine salvestada videosse.

Märkus

 • Automaatse ISO kasutamisel saab määrata säri nihke ulatuses ±3 ühikut ().
 • Automaatse ISO kasutamisel ISO-valgustundlikkuse lukustamiseks vajutage nuppu Säri lukustus. ISO-valgustundlikkuse lukustamise tühistamiseks vajutage nuppu Säri lukustus uuesti.
 • Kui vajutate nupule Säri lukustus ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule Säri lukustus.

ISO-valgustundlikkus käsisäriga salvestamisel

ISO-valgustundlikkus on võimalik määrata käsitsi või valida määrang [AUTO]. Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Fotode salvestamine

Video salvestamise režiimis ei saa fotosid pildistada. Fotode salvestamiseks valige režiimikettaga teine võtterežiim.

Infokuva (video salvestamine)

Lisateavet video salvestamise kuvas olevate ikoonide kohta leiate lõigust Video salvestamise kuva.