Video digitaalne kujutisestabilisaator

Kaamera video digitaalse kujutisestabilisaatori funktsioonid vähendavad kaameravärina mõju salvestatud videotele. Video digitaalse kujutisestabilisaatori funktsioon võimaldab pilti stabiliseerida, isegi kui objektiivil pole kujutisestabilisaatori (Image Stabilizer) funktsiooni. Kui kasutate funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) objektiivi, siis seadke objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendisse ON (SEES).

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))].

 2. Valige [Video Digital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator].

 3. Tehke valik.

  • Disable (Keela) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – keelatud)

   Kujutisestabiliseerimine video digitaalse kujutisestabilisaatoriga on keelatud.

  • Enable (Luba) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – lubatud)

   Kaameravärinat korrigeeritakse. Pilti suurendatakse veidi.

  • Enhanced (Täiustatud) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – täiustatud)

   Võrreldes määranguga [Enable/Luba] korrigeeritakse tugevamat kaameravärinat. Pilti suurendatakse rohkem.

Ettevaatust

 • Video digitaalne kujutisestabilisaator ei toimi, kui objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendis OFF (VÄLJAS).
 • Video digitaalne kujutisestabilisaator ei ole saadaval, kui kaamera on määratud kasutama video digitaalset suumi või salvestama kiirendatud videoid.
 • Mida laiem on vaatenurk, seda tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime. Mida kitsam on vaatenurk, seda vähem tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime.
 • Kui kasutate TS-E-objektiivi või kalasilmobjektiivi, siis soovitame valida määranguks [Disable/Keela].
 • Video digitaalse kujutisestabilisaatori mõju ei rakendata pildile suurendatud kuvas.
 • Kuna video digitaalne kujutisestabilisaator suurendab pilti, siis paistab pilt teralisem. Müra, valged punktid jne võivad olla rohkem märgatavad.
 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest võib seoses video digitaalse kujutisestabilisaatori omadustele muutuda võtteobjekt märgatavalt hägusemaks (võtteobjekt paistab korraks olevat fookusest väljas).
 • Video digitaalse kujutisestabilisaatori määramisel muutub ka iseteravustamispunktide suurus.
 • Statiivi kasutamisel soovitame määrata video digitaalse kujutisestabilisaatori olekuks [Disable/Keela].
 • See funktsioon ei ühildu osade objektiividega. Lisateavet leiate Canoni veebisaidilt.