Võtted ja salvestamine

See peatükk kirjeldab pildistamise ja salvestamise toiminguid ning tutvustab võtete vahelehe ([Võtted]) menüümääranguid.