Info kuvamise menüü

Saate kontrollida tõrgete üksikasju ning kaamera MAC-aadressi.

  1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Vajutage nuppu INFO.

    • Kuvatakse menüü [View info/Info kuvamine].

    • Vea korral vajutage vea andmete kuvamiseks nuppu Kiirvaliku/määrangu nupp.