Sissejuhatus

  • Enne alustamist lugege läbi järgmised osad

    Võtteprobleemide ja õnnetuste vältimiseks lugege läbi Ohutusjuhised ja Ettevaatusabinõud käsitsemisel. Kaamera nõuetekohaseks kasutamiseks lugege ka seda Põhjalikku juhendit hoolikalt.

  • Tehke mõned testvõtted ning mõistke tootetingimusi

    Vaadake pildid pildistamise järel üle ja veenduge, et need on soovitud kujul salvestatud. Kui kaamera või mälukaart on vigased ja pilte ei saa salvestada või arvutisse edastada, ei saa Canonit pidada vastutavaks tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

  • Autoriõigused

    Osades riikides kehtivad autoriõiguse seadused võivad keelata kaameraga salvestatud piltide (või mälukaardile salvestatud muusika/piltide) volitamata kasutamise muudel kui isiklikel eesmärkidel. Samuti pidage silmas, et mõnel avalikul esinemisel, näitusel jne võib fotode tegemine olla keelatud isegi isiklikuks otstarbeks.