Kuvamäärangud

Saate määrata kasutusele ekraani või pildinäidiku, et vältida kogemata pildinäidiku anduri aktiveerimist.

 1. Valige [Seadistamine: Display settings/Seadistamine: Kuvamäärangud].

 2. Seadke funktsiooni [Display control/Kuva juhtimine] olekuks [Manual/Käsitsi].

 3. Valige [Manual display/Käsitsi kuva].

  • Pildinäidik

   Kuvamiseks kasutatakse alati pildinäidikut.

  • Ekraan

   Kuvamiseks kasutatakse alati ekraani.

Märkus

 • Kui [Display control/Kuva juhtimine] olekuks on määratud [Auto/Automaatne], siis kasutatakse kuvamiseks alati ekraani, v.a kui hoiate silma pildinäidiku juures, mis juhul lülitatakse kuva pildinäidikule.