Piltide kustutamine

Pilte (fotosid ja videosid) võib kustutada ühekaupa või ühe märgitud komplektina korraga. Kustutuskaitsega pilte () ei kustutata.

Ettevaatust

 • Kustutatud pilti ei saa enam taastada. Veenduge enne kustutamist, et pilt ei ole enam vajalik. Vältimaks tähtsate piltide kogemata kustutamist, seadke neile kustutuskaitse.

Piltide ükshaaval kustutamine

 1. Valige kustutatav pilt.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
  • Kasutage valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
 2. Vajutage klahvi Üles-klahv .

 3. Kustutage pildid.

  JPEG- või RAW-pildid või videod

  • Valige [Erase/Kustuta].

  RAW+JPEG-pildid

  • Tehke valik.

Mitme pildi valimine ([]) koos kustutamiseks

Tähistades kustutatavad pildid linnukesega on võimalik korraga kustutada mitu pilti.

 1. Valige [Taasesitus: Erase images/Taasesitus: Piltide kustutamine].

 2. Valige [Select and erase images/Piltide valimine ja kustutamine].

 3. Valige pilt.

  • Kasutage kustutatava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv ning vajutage seejärel nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Teiste kustutatavate piltide valimiseks korrake toimingut 3.
  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].
 4. Kustutage pildid.

Kustutatavate piltide vahemiku valimine

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning kustutada kõik vahemiku pildid korraga.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt).
 3. Vajutage nuppu MENU.

 4. Kustutage pildid.

  • Valige [OK].

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kustutamine

 • Kui valite menüüst [Taasesitus: Erase images/Taasesitus: Piltide kustutamine] valiku [All images in folder/Kõik kausta pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis kustutatakse kõik kausta või kaardi pildid.
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse [All found images/Kõik leitud pildid].

  • Kui valite [All found images/Kõik leitud pildid], siis kustutatakse kõik otsingutingimuste alusel filtreeritud pildid.

Märkus

 • Kõikide piltide (k.a kustutuskaitsega pildid) kustutamiseks vormindage mälukaart ().