Suuruse muutmine

Saate muuta JPEG-pildi suurust (vähendada pikslite arvu) ning salvestada selle uue pildina. Pildi suuruse muutmine on võimalik üksnes JPEG Suur-/Keskmine-/Väike 1-piltide puhul. JPEG Väike 2- ja RAW-kujutiste suurust ei saa muuta.

 1. Valige [Taasesitus: Resize/Taasesitus: Muuda suurust].

 2. Valige pilt.

  • Kasutage muudetava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
 3. Valige soovitud pildi suurus.

  • Vajutage pildi suuruse kuvamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Valige soovitud pildi suurus (1).
 4. Salvestage.

  • Valige muudetud suurusega pildi salvestamiseks [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Mõne teise pildi suuruse muutmiseks korrake punkte 2 kuni 4.