RF-/RF-S-objektiivide kinnitamine ja eemaldamine

Ettevaatust

 • Ärge vaadake läbi ühegi objektiivi otse päikese poole. See võib põhjustada nägemiskahjustusi.
 • Kui kinnitate või eemaldate objektiivi, siis lülitage kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas.
 • Objektiivi esiosa (teravustamisrõngas) pöörleb iseteravustamise ajal; ärge pöörlevat osa puudutage.

Nõuanded määradumise ja tolmu vältimiseks

 • Vahetage objektiive võimalikult tolmuvabas kohas.
 • Hoidke objektiivita kaamerat alati kere korgiga kaetult.
 • Eemaldage enne kaamera kere korgi paigaldamist sellelt tolm ja mustus.

Objektiivi kinnitamine

 1. Eemaldage korgid.

  • Eemaldage noolte suunas keerates objektiivi tagakork (1) ja kaamera kere kork (2).
 2. Kinnitage objektiiv.

  • Seadke kaameral ja objektiivil olevad punased kinnitustähised kohakuti ja keerake objektiivi noolega näidatud suunas, kuni see paigale lukustub.
 3. Määrake teravustamisrežiimiks AF.

  • AF tähistab sõna autofocus (iseteravustamine).
  • MF tähistab sõnu manual focus (käsitsi teravustamine). Iseteravustamine on keelatud.
  • Ilma teravustamisrežiimi lülitita RF-objektiivid

   Määrake funktsiooni [Võtted: Focus mode/Võtted: Teravustamise režiim] olekuks [AF].

   Märkus

   • Pole saadaval režiimis või .
  • Teravustamisrežiimi lülitiga RF-objektiivid

   Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse AF. Kuna objektiivilt tehtud määrang on prioriteediga, siis kaameramäärang ei oma mõju.

 4. Eemaldage objektiivi kork.

Objektiivi eemaldamine

 • Hoidke objektiivi vabastusnuppu all ja pöörake objektiivi noolega näidatud suunas.

  • Keerake objektiivi kuni takistuseni ja eemaldage objektiiv.
  • Paigaldage objektiivile eemaldatud objektiivi tagakork.