Pildikvaliteet

 1. Valige [Võtted: Image quality/Võtted: Pildikvaliteet].

 2. Määrake pildikvaliteet.

  • RAW-piltide puhul keerake valijat Valija ning JPEG-piltide puhul vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv.
  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

Ettevaatust

 • Pildikvaliteedi kuvas toodud võimalike võtete arv [****] kehtib alati määrangu [3:2] kohta, sõltumata tegelikust kuvasuhte määrangust ().

Märkus

 • Kui [] on määratud nii RAW-kujutise kui JPEG-pildi kohta, siis määratakse PeenSuur.
 • Kui valite nii RAW kui JPEG, siis salvestatakse igal võttel sama pilt mälukaardile korraga mõlemas vormingus (RAW ja JPEG) valitud pildikvaliteediga. Kaks fotot salvestatakse sama failinumbriga (failinime laiend .JPG, kui fail on JPEG-vormingus ja .CR3, kui fail on RAW-vormingus).
 • Väike 2 kvaliteediks on (peen).
 • Pildikvaliteedi ikoonide tähendused: RAW, kompaktne RAW, JPEG, peen, tavaline,  suur, keskmine, väike.

RAW-kujutised

RAW-kujutised on kujutisesensorilt pärinevad toorandmed, mis salvestatakse kaardile digitaalselt failivormingus RAW või Kompaktne RAW (väiksem kui RAW), sõltuvalt teie tehtud valikust.

Kasutage RAW-kujutiste töötlemiseks programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara). Pilte on võimalik reguleerida eri viisidel sõltuvalt nende kasutuseesmärgist ning luua vastavaid JPEG või teisi pilditüüpe.

Ettevaatust

 • RAW-kujutiste vaatamiseks arvutis soovitame kasutada programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara, edaspidi DPP).
 • DPP Ver. 4.x vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid. Kui arvutisse on installitud DPP Ver. 4.x eelmine versioon, siis hankige ja installige Canoni veebisaidilt DPP uusim versioon (), mis kirjutab eelmise versiooni üle. Samamoodi, DPP Ver. 3.x ja vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid.
 • Eraldi müüdav tarkvara ei pruugi osata kuvada selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutisi. Ühilduvuse info saamiseks võtke ühendust tarkvara tootjaga.

Pildikvaliteedi määrangute abijuhend

Lisateavet faili suuruse, võimalike võtete arvu, maksimaalse sarivõtte ning teiste hinnanguliste väärtuste kohta leiate lõikudest Failisuurus / võimalike võtete arv ja Maksimaalne sarivõte (ligikaudne võtete arv).

Sarivõtte maksimaalne pikkus

Hinnanguline maksimaalne sarivõtte pikkus kuvatakse võttekuva ülaosas.

Märkus

 • Kui fotode salvestamisel kuvatakse maksimaalse sarivõtte indikaatorit kujul “99”, siis tähendab see, et saate pildistada sarivõttega 99 pilti või rohkem. Väärtuse 98 või väiksema puhul on saadaval vähem võtteid ning kui võttekuvas kuvatakse [BUSY], siis on kaamera seesmine mälu täis ning pildistamine peatub ajutiselt. Kui peatate sarivõtte, siis maksimaalse sarivõtte pikkus suureneb. Pärast kõikide piltide salvestamist kaardile saate pildistada jälle lõigus Maksimaalne sarivõte (ligikaudne võtete arv) toodud maksimaalse sarivõttega.