Juhtmeta andmeside olek

Juhtmeta andmeside olekut saab kontrollida ekraanilt.

Võttefunktsioonide kuva

Infokuva taasesituse ajal

  • (1) Wi-Fi-funktsioon
  • (2) Juhtmeta signaali tugevus
  • (3) Bluetooth-funktsioon
Andmeside olek Ekraan
Wi-Fi-funktsioon Juhtmeta signaali tugevus
Pole ühendatud Wi-Fi: Keela Väljas
Wi-Fi: Luba
Ühendamine (vilgub)
Ühendatud
Andmete saatmine (Vasak ja parem)
Ühenduse tõrge (vilgub)

Bluetooth-funktsiooni indikaator

Bluetooth-funktsioon Ühenduse olek Ekraan
Muu kui [Disable/Keela] Bluetooth ühendatud Bluetooth ühendatud
Bluetooth pole ühendatud Bluetooth pole ühendatud
[Disable/Keela] Bluetooth pole ühendatud Ei kuvata