Valge tasakaalu määrangud

Valge tasakaal (WB) on mõeldud valgete alade valge välimuse säilitamiseks. Tavajuhul tagavad määrangud [] (õhkkonna prioriteet) või [] (valge prioriteet) korrektse valge tasakaalu. Kui automaatse määrangu abil ei õnnestu saavutada loomulikke värve, siis saate valida valge tasakaalu kindlate valgusallikate jaoks või määrata valge tasakaalu käsitsi.

 1. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 2. Tehke valik.

(Ligikaudsed väärtused)
Ikoon Režiim Värvitemperatuur (K: kelvinit)
Automaatne: õhkkonna prioriteet 3000–7000
Automaatne: valge prioriteet
Päevavalgus 5200
Varjus 7000
Pilvine, videvik, päikeseloojang 6000
Hõõglambi valgus 3200
Valge luminofoorvalgus 4000
Välklamp Määratakse automaatselt*
Mõõdetud 2000–10000
Värvitemperatuur Color temp. 2500–10000

Kehtib Speedlite-välklampide kohta, millel on värvitemperatuuri edastamise funktsioon. Vastasel korral fikseeritakse väärtusele ca. 6000K.

Valge tasakaal

Inimese silm kohaneb valgustustingimuste muudatustega nii, et valged objektid paistavad iga valgusega valged. Digikaamerad kasutavad valge tooni määramiseks valguse värvitemperatuuri ning rakendavad selle alusel kujutisetöötluse, et värvitoonid paistaks fotodel loomulikud.

[] Automaatne valge tasakaal

Määrang [Automaatne valge tasakaal] võimaldab veidi suurendada pildi soojade värvitoonide intensiivsust, kui pildistate hõõglambi valguses.

Kui valite [Automaatne: valge prioriteet], siis vähendatakse pidi soojade värvivarjundite intensiivsust.

 1. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 2. Valige [Automaatne valge tasakaal].

  • Kui [Automaatne valge tasakaal] on valitud, vajutage nuppu INFO.
 3. Tehke valik.

Ettevaatust

 • Ettevaatusabinõud režiimi [Automaatne: valge prioriteet] kasutamisel

 • Võtteobjektide soe värvivarjund võib kaduda.
 • Kui kaadris on mitme valgusallika valgus, siis ei pruugita pildi sooje värvivarjundeid vähendada.
 • Välklambi kasutamisel on värvitoonid samad kui [Automaatne valge tasakaal] puhul.

[] Mõõdetud valge tasakaal

Mõõdetud valge tasakaalu funktsiooni abil saate määrata valge tasakaalu kindla valgusallika jaoks võtte asukohas. Viige see toiming kindlasti läbi võttel kasutatava valgusallika valgustusega ning samas asukohas.

 1. Pildistage üleni valget objekti.

  • Suunake kaamera tasasele valgele objektile, nii et valge värv täidaks ekraani.
  • Teravustage käsitsi ja tagage valge objekti korrektne säritus.
  • Kasutage võttel ükskõik millist valge tasakaalu määrangut.
 2. Valige [Võtted: Custom White Balance/Võtted: Mõõdetud valge tasakaal].

 3. Importige valge tasakaalu andmed.

  • Valige klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv punktis 1 jäädvustatud pilt ja vajutage seejärel nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

   Valige andmete importimiseks [OK].

 4. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 5. Valige [Mõõdetud].

Ettevaatust

 • Punktis 1 pildistatud objekti väär säritus võib segada korrektse valge tasakaalu määramist.
 • Valida ei saa järgmisi pilte: pildi stiiliga [Monochrome/Monokroomne] jäädvustatud pildid, pärast või enne pildistamist loovfiltriga töödeldud pildid, kärbitud pildid ning teise kaameraga salvestatud pildid.
 • Kuvada võidakse pildid, mida ei saa määrangus kasutada.

Märkus

 • Valge objekti pildistamise asemel võite pildistada ka hallkaarti või 18% halli peegeldit (eraldi müügil).

[] Värvitemperatuur

 1. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 2. Määrake värvitemperatuur.

  • Valige [Värvitemperatuur].
  • Pöörake soovitud värvitemperatuuri valimiseks valijat Valija, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Värvitemperatuuriks saab määrata alates ligikaudu 2500K kuni 10000K, sammuga 100K.

Ettevaatust

 • Kui määrate värvitemperatuuri tehisvalgusallika valguses, siis määrake vajadusel ka valge tasakaalu nihe (magenta või rohelise suunas).
 • Kui määrate [Värvitemperatuur] eraldi müüdava värvitemperatuuri mõõdiku abil mõõdetud väärtusele, siis tehke eelnevalt mõned testvõtted ning reguleerige vajadusel määrangut vastavalt vajadusele, et kompenseerida erinevusi värvitemperatuuri mõõdiku ja kaamera vahel.