Infokuva

Kiirvaliku menüü

Loovvõtete režiimides (muu kui võttefunktsioonide kuva)

 1. (1) Iseteravustamise meetod
 2. (2) Iseteravustamise toiming
 3. (3) Päästiku töörežiim
 4. (4) Mõõtmisrežiim
 5. (5) Pildikvaliteet
 6. (6) Video salvestusformaat
 1. (7) Valge tasakaal
 2. (8) Pildi stiil
 3. (9) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 4. (10) Loovfiltrid
 5. (11) Fotode kuvasuhe

Võttefunktsioonide kuva loovvõtete režiimides

 1. (1) Säriaeg
 2. (2) Võtterežiim*
 3. (3) Säri nihke / säri kahvli määrang
 4. (4) Valge tasakaal
 5. (5) Pildi stiil
 6. (6) Valge tasakaalu nihe
 7. (7) Iseteravustamise meetod
 8. (8) Iseteravustamise toiming
 9. (9) Päästiku töörežiim
 1. (10) Avaarv
 2. (11) ISO-valgustundlikkus
 3. (12) Välgu säri nihe
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 5. (14) Mõõtmisrežiim
 6. (15) Valge tasakaalu kahvel
 7. (16) Pildikvaliteet
 8. (17) Iseavaja

Neid funktsioone ei saa kiirvaliku menüü abil määrata.

Video salvestamise ajal

 1. (1) Võtterežiim
 2. (2) Iseteravustamise meetod
 3. (3) Video iseavaja
 4. (4) Video salvestusformaat
 5. (5) Digitaalne suum
 1. (6) Video digitaalne kujutisestabilisaator
 2. (7) Valge tasakaal
 3. (8) Pildi stiil
 4. (9) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 5. (10) Miniatuurefektiga videod

Fotode salvestamise kuva

Infokuva muutub iga kord kui vajutate nuppu INFO.

 • Ekraanil kuvatakse vaid momendi seisundit iseloomustavaid andmeid.
 1. (1) Aku laetuse tase
 2. (2) Võimalik video salvestusaeg
 3. (3) Maksimaalne sarivõte
 4. (4) Võimalike võtete arv / aega iseavaja võtteni
 5. (5) Võtterežiimi/stseeni ikoon
 6. (6) Võrgustik
 7. (7) Iseteravustamise meetod
 8. (8) Iseteravustamise toiming
 9. (9) Päästiku töörežiim
 10. (10) Mõõtmisrežiim
 11. (11) Pildikvaliteet
 12. (12) Video salvestusformaat
 13. (13) Wi-Fi-funktsioon
 14. (14) Hoiatus välgu kasutamiseks (vilgub) / välk valmis (põleb) / välgu säri lukustus / kestev sünkroonimine
 15. (15) Säri lukustus
 16. (16) Säriaeg
 17. (17) Avaarv
 1. (18) Säri kahvel (AEB)
 2. (19) Iseteravustamispunkt (1-punkti iseteravustamine)
 3. (20) Hoiatus: soovitatav on lülitada video digitaalne kujutisestabilisaator välja.
 4. (21) Histogramm (heledus/RGB)
 5. (22) Valge tasakaal / valge tasakaalu nihe
 6. (23) Pildi stiil
 7. (24) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 8. (25) Loovfiltrid
 9. (26) Fotode kuvasuhe
 10. (27) Säri modelleerimine
 11. (28) Wi-Fi-signaali tugevus
 12. (29) ISO-valgustundlikkus
 13. (30) Helendite toonieelistus
 14. (31) Bluetooth-funktsioon
 15. (32) Säri nihe
 16. (33) Särimõõdik
 17. (34) Lennukirežiim

Märkus

 • Saate määrata info, mis kuvatakse nupu INFO vajutamisel ().
 • Teised ikoonid võidakse kuvada pärast reguleerimist ajutiselt.

Video salvestamise kuva

Infokuva muutub iga kord kui vajutate nuppu INFO.

 • Ekraanil kuvatakse vaid momendi seisundit iseloomustavaid andmeid.
 1. (1) Heli salvestamise väljalülitamise signaaltuli
 2. (2) Video suunainfo
 3. (3) Aku laetuse tase
 4. (4) Võimalik video salvestusaeg / möödunud salvestusaeg
 5. (5) Video salvestusrežiim
 6. (6) Võrgustik
 7. (7) Iseteravustamise meetod
 8. (8) Video iseavaja
 9. (9) Video salvestusformaat
 10. (10) Digitaalne suum
 11. (11) Video digitaalne kujutisestabilisaator
 12. (12) Video servoteravustamine
 13. (13) Säri lukustus
 14. (14) Säriaeg
 15. (15) Heli salvestustase (käsitsi/liinisisend)
 16. (16) Avaarv
 1. (17) Säri nihe
 2. (18) Temperatuurihoiatus
 3. (19) Iseteravustamispunkt (1-punkti iseteravustamine)
 4. (20) Histogramm
 5. (21) Valge tasakaal / valge tasakaalu nihe
 6. (22) Pildi stiil
 7. (23) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 8. (24) Miniatuurefektiga videod
 9. (25) Wi-Fi-signaali tugevus
 10. (26) Bluetooth-funktsioon
 11. (27) ISO-valgustundlikkus
 12. (28) Helendite toonieelistus
 13. (29) Wi-Fi-funktsioon
 14. (30) Lennukirežiim

Ettevaatust

 • Saate määrata info, mis kuvatakse nupu INFO vajutamisel ().
 • Võrgustikku ning histogrammi ei saa kuvada video salvestamisel (ning kui neid hetkel kuvatakse, siis video salvestamisel need kaovad ekraanilt).
 • Kui video salvestamine algab, siis video salvestamise allesoleva aja asemel hakatakse kuvama möödunud aega.

Märkus

 • Teised ikoonid võidakse kuvada pärast reguleerimist ajutiselt.

Stseeniikoonid

Võtterežiimis Nutikas automaatrežiim tuvastab kaamera stseeni tüübi ning määrab kõik määrangud vastavalt sellele. Tuvastatud stseeni tüüp kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas.

Võtteobjekt

Taust

Inimesed Muud võtteobjektid kui inimesed Tausta värv
Liikumas Loodus- ja välistsee­nid Liikumas Lähedal
Hele Portree (ere) Portree koos liikumisega (ere) Loodus- ja välistseenid (ere) Mitte-portree koos liikumisega (ere) Mitte-portree lähivõte (ere) Hall
Taustavalgustus Portree (ere/tagantvalgustatud) Portree koos liikumisega (ere/tagantvalgustatud) Loodus- ja välistseenid (ere/tagantvalgustatud) Mitte-portree koos liikumisega (ere/tagantvalgustatud) Mitte-portree lähivõte (ere/tagantvalgustatud)
Sinine taevas kaasatud Portree (sinine taevas kaasatud) Portree liikumisega (sinine taevas kaasatud) Loodus- ja välistseenid (sinine taevas kaasatud) Mitte-portree liikumisega (sinine taevas kaasatud) Mitte-portree lähivõte (sinine taevas kaasatud) Helesinine
Taustavalgustus Portree (sinine taevas kaasatud/tagantvalgustatud) Portree liikumisega (sinine taevas kaasatud/tagantvalgustatud) Loodus- ja välistseenid (sinine taevas kaasatud/tagantvalgustatud) Mitte-portree liikumisega (sinine taevas kaasatud/tagantvalgustatud) Mitte-portree lähivõte (sinine taevas kaasatud/tagantvalgustatud)
Päikeseloojang *1 Mitte-portree (päikeseloojang) *1 Oranž
Prožektorivalgus Portree (prožektorivalgus) Mitte-portree (prožektorivalgus) Mitte-portree lähivõte (prožektorivalgus) Tumesinine
Tume Portree (tume) Mitte-portree (tume) Mitte-portree lähivõte (tume)
Statiiviga Portree (tume/statiiviga) *1 Loodus- ja välistseenid (tume/statiiviga) *1
 • 1: Kuvatakse ikoonid, mida oli valitud stseenide hulgast võimalik tuvastada.

Ettevaatust

 • Kuvatavad ikoonid ei pruugi vastate tegelikule stseenile, sõltuvalt stseenist, võttetingimustest, kasutatavast objektiivist ning teistest teguritest.

Taasesituse kuva

Fotode põhiinfo kuva

 1. (1) Wi-Fi-funktsioon
 2. (2) Wi-Fi-signaali tugevus
 3. (3) Aku laetuse tase
 4. (4) Aktiivse pildi nr / pilte kokku / leitud piltide arv
 5. (5) Lennukirežiim
 6. (6) Säriaeg
 7. (7) Avaarv
 1. (8) Säri nihke ulatus
 2. (9) Bluetooth-funktsioon
 3. (10) Hinnang
 4. (11) Kustutuskaitse
 5. (12) Kausta number – faili number
 6. (13) Pildikvaliteet / töödeldud pilt / kärpimine
 7. (14) ISO-valgustundlikkus
 8. (15) Helendite toonieelistus

Ettevaatust

 • Saate määrata info, mis kuvatakse nupu INFO vajutamisel ().
 • Kui pilt on salvestatud teise kaameraga, siis teatud võtteinfot ei pruugita kuvada.
 • Selle kaameraga jäädvustatud pilte ei pruugi saada esitada teistes kaamerates.

Fotode detailse infoga kuva

 1. (1) Säriaeg
 2. (2) Võtterežiim
 3. (3) Avaarv
 4. (4) Valge tasakaal
 5. (5) Valge tasakaalu nihke ulatus
 6. (6) Säri nihke ulatus
 7. (7) Võtte kuupäev ja kellaaeg
 8. (8) Histogramm (heledus/RGB)
 9. (9) ISO-valgustundlikkus
 1. (10) Helendite toonieelistus
 2. (11) Mõõtmisrežiim
 3. (12) Välguga pildistamine / välgu säri nihke ulatus
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 5. (14) Pildi stiil / määrangud
 6. (15) Pildikvaliteet / töödeldud pilt / kärpimine
 7. (16) Faili suurus
 • RAW+ JPEG pildikvaliteediga pildistamisel kuvatakse RAW-kujutisefaili suurust.
 • Kujutiseala tähistavad jooned kuvatakse piltide puhul, mille tegemisel oli määratud kuvasuhe () ning RAW- või RAW+ JPEG-pildikvaliteediga piltide puhul.
 • Ilma välgu säri nihketa välguga võtete puhul kuvatakse [Välguga pildistamine ilma välgu säri nihketa].
 • [Töötlemise tulemusel loodud ja salvestatud pildid] tähistab loovfiltritega jäädvustatud pilte või pilte, mis on salvestatud suuruse muutmise, kärpimise või kaadri jäädvustamise funktsioonidega.

Videote detailse infoga kuva

 1. (1) Video taasesitus
 2. (2) Video salvestamise režiim / kiirendatud video
 3. (3) Video suunainfo
 4. (4) Pildi suurus
 5. (5) Kaadrisagedus
 1. (6) Video digitaalne kujutisestabilisaator
 2. (7) Salvestusaeg
 3. (8) Video salvestusvorming
 4. (9) Video tihendusmeetod
 • Lihtsuse huvides on siit jäetud välja need üksused, mida kuvatakse ka fotode põhiinfo / detailise infoga kuvas.

Märkus

 • Video taasesitusel kuvatakse funktsiooni [Picture Style/Pildi stiil] määrangu [Sharpness/Teravus] parameetrite [Fineness/Peensus] ja [Threshold/Lävi] puhul “*, *”.