Välklambi funktsioonimäärangud

Kaamera välklambi või välise EL-/EX-seeria Speedlite-välklambi funktsioone saab määrata kaamera menüüdest.

Enne välise Speedlite-seeria välklambi funktsioonide määramist kinnitage Speedlite välklamp ning lülitage see sisse.

Välise Speedlite'i funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks vaadake Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

 1. Valige [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine].

 2. Tehke valik.

Välgu rakendumine

 • Kui soovite, et välklamp rakenduks automaatselt vastavalt võttetingimustele, siis määrake olekuks [Automatic firing (Automaatne rakendumine)] (tavavõtte- või P-režiimides).
 • Kui soovite, et välklamp rakenduks pildistamisel alati, siis määrake olekuks [Fire (Rakendumine)].
 • Välklambi väljalülitamiseks, või kui soovite kasutada iseteravustamise lisavalgustit, valige [Flash off (Välk väljas)] (loovvõtterežiimides).

E-TTL II välgu säri mõõtmine

 • Inimeste pildistamiseks sobilikuks välgusäri mõõtmiseks määrake olekuks [Eval (FacePrty)/Hindav (FacePrty)].
 • Sarivõttel välgu kasutamise prioriseerimiseks määrake välgusäri mõõtmise olekuks [Evaluative/Hindav].
 • Kui määratud on [Average/Keskmestatud], siis välgusäri keskmestatakse kogu mõõdetud stseeni ulatuses.

Ettevaatust

 • Isegi [Eval (FacePrty)/Hindav (FacePrty)] määramisel võivad teatud võtteobjektid ja võttetingimused takistada soovitud tulemuste saavutamist.

Punasilmsuse vähendamine

Määrake fotodel punasilmsuse vähendamiseks funktsioon olekusse [Enable/Luba], mille korral aktiveeritakse enne välku punasilmsuse vähendamise tuli.

Aeglane sünkroonimine

Saate määrata välklambi sünkroonimiskiiruse režiimides Av ja P.

 • [1/250-1/30 sec. auto (1/250-1/30 s autom.)] 1/250-30sec. auto (1/250-30 s autom.)

  Välguga võtte välgu sünkroonimiskiirus seatakse automaatselt vahemikust 1/250 s–30 s, vastavalt valgustingimustele. Vähese valguse kohtades kasutatakse aeglast sünkroonimist (osadel võttetingimustel) ning kaamera kasutab automaatselt pikemat säriaega.

 • [1/250-1/60 sec. auto (1/250-1/60 s automaatne)] 1/250-1/60sec. auto (1/250-1/60 s automaatne)

  Takistab pika säriaja automaatset määramist vähese valgustuse korral. See aitab vältida objektide hägusust ning kaamera värisemise mõju. Välklambi valgus tagab võtteobjektide standardsärituse, kuid arvestage, et taustad võivad jääda tumedad.

 • [1/250 sec. (fixed) (1/250 s (fikseeritud))] 1/250 sec. (fixed) (1/250 s (fikseeritud))

  Säriaeg fikseeritakse 1/250 s peale. See aitab tõhusamalt vältida võtteobjekti hägustumust ja kaamera värina mõjusid kui määrang [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automaatne]. Kuid vähese valgustuse korral jääb taust tumedam kui määranguga [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automaatne].

Ettevaatust

 • Aeglase sünkroonimise kasutamiseks režiimis Av või P määrake olekuks [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s autom.].

Kaamera välklambi funktsioonimäärangud

Välgurežiim

Määrake [E-TTL II], et pildistada E-TTL II/E-TTL täisautomaatse välgurežiimiga.

Soovitud välgu võimsuse käsitsi määramiseks menüüst [Kaamera välklampflash output/Kaamera välklamp välgu võimsus] määrake [Manual flash/Välgu käsirežiim].

 • Saadaval ainult režiimis Tv/Av/M.

Välgu sünkroonimine

Üldjuhul määrake see olekusse [1st curtain/Välge särituse alguses], millisel juhul välk aktiveeritakse kohe võtte alguses.

Loomuliku ilmega võtete jaoks koos võtteobjektide liikumisjälgedega (nt autotulede jälgedega) kasutage määrangut [2nd curtain/Välge särituse lõpus].

Ettevaatust

 • Kui kasutate määrangut [2nd curtain/Välge särituse lõpus], siis määrake säriajaks 1/60 s või pikem. Kui säriaeg on väärtusest 1/60 s lühem, siis kasutatakse automaatselt välget särituse alguses, isegi kui määratud on [2nd curtain/Välge särituse lõpus].

Kaamera välklamp exp. comp. (Kaamera välklamp säri nihe)

Kui välguga võtetel ei vasta võtteobjekti heledus soovitule (ning soovite reguleerida välgu võimsust), siis saate määrata välgu säri nihke. Saate välgu säri nihutada ±2 ühikut 1/3-ühikulise sammuga.

 1. Valige [Kaamera välklamp exp. comp./ Kaamera välklamp säri nihe].

 2. Määrake säri nihke ulatus.

  • Kui säri on liiga tume, siis vajutage nuppu Paremale-klahv (suurendatud säri).
  • Kui säri on liiga hele, siis vajutage nuppu Vasakule-klahv (vähendatud säri).
  • Pärast pildi tegemist valige välgu säri nihke tühistamiseks määranguks uuesti 0.

Ettevaatust

 • Funktsiooni [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] () muusse olekusse kui [Disable/Keela] seadmine võib põhjustada heleda ilmega pilte, isegi kui kasutate negatiivset välgu säri nihet tumedamate piltide saamiseks.
 • Kui välgu säri nihe on määratud välise Speedlite-välklambiga (eraldi müügil, ), siis ei saa määrata välgu säri nihet kaameraga (kiirvalikuga või välise välklambi funktsioonimäärangutega). Arvestage, et mõlema määramisel alistab Speedlite-välklambi määrang kaamera määrangu.

Märkus

 • Määratud säri nihke ulatus jääb kehtima isegi pärast toitelüliti asendisse Toide väljas lülitamist.

Välise välklambi funktsioonimäärangud

Ekraanil kuvatav info, info kuvamise koht ning saadaolevad valikud sõltuvad Speedlite’i mudelist, selle kasutusmäärangutest, välgurežiimist ja teistest teguritest. Välklambi funktsioonide kohta saate lisateavet välklambi kasutusjuhendist.

Näidiskuva

 1. (1) Välgurežiim
 2. (2) Juhtmeta funktsioonid/välgu võimsuse suhte juhtimine
 3. (3) Välgu suum (välgu valguskoonus)
 1. (4) Katiku sünkroonimine
 2. (5) Välgu säri nihe
 3. (6) Välgu säri kahvel

Ettevaatust

 • Kui EX-seeria Speedlite-välklambid pole ühilduvad välklambi funktsioonimäärangutega, siis on funktsioonid piiratud.

Flash mode (Välgurežiim)

Saate valida oma vajadustele vastava välgurežiimi.

 • [E-TTL II] on / EX-seeria Speedlite-välklampide standardrežiim automaatsäriga võteteks.
 • Režiim [Manual flash/Käsitsi välge] võimaldab määrata Speedlite-välklambi määrangu [Flash output/Välgu võimsus] käsitsi.
 • Ühilduva Speedlite-seeria välklambi kasutamisel on saadaval [CSP] (sarivõtte prioriteedi režiim). See režiim vähendab automaatselt välgu võimsust ühe ühiku võrra ning tõstab ISO-valgustundlikkust ühe ühiku võrra. See on kasulik sarivõtetel ning aitab säästa välklambi akut.
 • Teiste välgurežiimide kasutamiseks vaadake vastava välgurežiimiga ühilduva Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

Ettevaatust

 • Vajadusel reguleerige määrangut Säri nihe, kui välklambi kasutamisel režiimiga [CSP] režiimis Tv või M jäävad võtted ülesäritatud.

Märkus

 • Režiimi [CSP] kasutamisel määratakse ISO-valgustundlikkuse määranguks automaatselt [Auto/Automaatne].

Wireless functions (Juhtmeta funktsioonid)

Võtetel mitme välklambi juhtmevabalt kasutamiseks saate kasutada juhtmeta raadio- või optilist edastust.

Lisateavet juhtmevaba välgu kohta leiate juhtmevaba välgu funktsiooniga ühilduva Speedlite-välklambi kasutusjuhendust.

Firing ratio control (Välgu võimsuse suhte juhtimine)

Makrovõtete välklambi kasutamisel saate määrata võimsussuhte juhtimise.

Juhised välgu võimsussuhte juhtimise kohta leiate makrovõtete välklambi kasutusjuhendist.

Flash zoom (Välgu suum) (välgu valguskoonus)

Kui kasutate reguleeritava valgustiga Speedlite-välklampi, siis saate reguleerida välgu suumi (välgu valguskoonust).

Shutter synchronization (Katiku sünkroonimine)

Tavaliselt on see olekus [First-curtain synchronization/Välge särituse alguses], millisel juhul välk aktiveeritakse kohe võtte alguses. Loomuliku ilmega võtete jaoks koos võtteobjektide liikumisjälgedega (nt autotulede jälgedega) kasutage määrangut [Second-curtain synchronization/Välge särituse lõpus].

Välguga võteteks lühema säriajaga kui välklambi maksimaalne sünkroonimiskiirus määrake määranguks [High-speed synchronization/Kiire sünkroonimine]. See on kasulik näiteks õues päevavalguses režiimis Av täisavaga pildistamisel, kui soovite hägustada võtteobjektide tausta.

Ettevaatust

 • Kui kasutate määrangut [Second-curtain synchronization/Välge särituse lõpus], siis määrake säriajaks 1/60 s või pikem. Kui säriaeg on väärtusest 1/60 s lühem, siis kasutatakse automaatselt välget särituse alguses, isegi kui määratud on [Second-curtain synchronization/Välge särituse lõpus].

Flash exposure compensation (Välgu säri nihe)

Samamoodi kui säri nihke kasutamisel, saate reguleerida ka välise Speedlite-välklambi võimsust.

Ettevaatust

 • Kui välgu säri nihe on määratud Speedlite-välklambiga, siis ei saa määrata välgu säri nihet selle kaameraga. Arvestage, et mõlema määramisel alistab Speedlite-välklambi määrang kaamera määrangu.

Flash exposure bracketing (Välgu säri kahvel)

Välgu säri kahvli (FEB) funktsiooniga Speedlite-seeria välised välklambid võivad muuta välgu võimsust automaatselt kolme tehtava võtte jaoks.

Välise välklambi kasutusmäärangud

Välise Speedlite-välklambi kasutusmäärangute kohta täpsema teabe saamiseks vaadake Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

Ettevaatust

 • EL-/EX-seeria Speedlite-välklambi kasutamisel rakendub Speedlite alati täisvõimsusel, kui [Flash metering mode/Välgusäri mõõtmisrežiim] on seatud kasutusmäärangute alt olekusse [1:TTL] (automaatvälge).
 • Speedlite'i kasutusmäärangute (P.Fn) määramine või kustutamine pole võimalik kaamera menüüst [Võtted: External flash func. setting/Võtted: Välise välklambi funktsioonimäärang]. Määrake need otse Speedlite-välklambiga.

Välklambi funktsioonimäärangute / välklambi kasutusmäärangute lähtestamine

 1. Valige [Clear settings/Määrangute lähtestamine].

 2. Valige lähtestatavad määrangud.

  • Valige [Clear built-in flash set./Lähtesta kaamera välklambi määrangud], [Clear external flash set./Lähtesta välise välklambi määrangud] või [Clear ext. flash C.Fn set./Lähtesta välise välklambi kasutusmäärangud].
  • Valige kõikide välgumäärangute või välgu kasutusmäärangute lähtestamise kinnituskuvast [OK].