Tavavõtted

See peatükk kirjeldab kuidas kasutada parimate tulemuste saavutamiseks režiimiketta tavavõtete režiime.

Tavavõtterežiimides piisab võtte kadreerimisest ja päästikunupule vajutamisest ning kaamera valib vajalikud määrangud automaatselt.