Wi-Fi-määrangud

 1. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi settings/Juhtmeta ühenduse määrangud: Wi-Fi-määrangud].

 2. Tehke valik.

  • Wi-Fi

   Kui elektrooniliste ja juhtmeta funktsioonidega seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites või haiglates), siis määrake olekuks [Disable/Keela].

  • Password (Parool)

   Kui soovite lubada paroolita Wi-Fi-ühendusi (v.a kui ühendus luuakse pääsupunktiga üle Wi-Fi), siis määrake olekuks [None/Puudub].

  • Connection history (Ühenduste ajalugu)

   Saate määrata üle Wi-Fi ühendatud seadmete ühendusajaloo olekuks [Show/Kuva] või [Hide/Peida].

  • Send to smartphone after shot (Saada pärast võtet nutitelefoni)

   Pilte saab edastada automaatselt nutitelefoni ().

  • MAC address (MAC-aadress)

   Võimaldab kontrollida kaamera MAC-aadressi.