Ekraanil kuvatava info määramine

Saate määrata vastavalt oma eelistustele, kuidas kaamera ekraanil infot kuvatakse. Muutke määranguid vastavalt vajadusele.

 1. Kuvage põhivahelehed.

  • Vajutage menüü kuvamiseks nuppu MENU.
 2. Valige vaheleht [Ekraanitaseme määrangud].

  • Vahelehe [Ekraanitaseme määrangud] valimiseks keerake valijat Valija või vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage Kiirvaliku / määrangu nupp.

Menüükuva

Saate valida menüükuvaks [Standard/Standardne] või [Guided/Juhistega]. Kui määratud on [Guided/Juhistega], siis kuvab kaamera nupu MENU vajutamisel põhivahelehe kirjeldused. Kui määratud on [Standard/Standardne], siis kuvab kaamera nupu MENU vajutamisel ainult menüükuva. Vaikemäärang on [Guided/Juhistega].

 1. Valige [Ekraanitaseme määrangud: Meny display/Ekraanitaseme määrangud: Menüükuva].

 2. Valige kuva tüüp.

  (1) Põhivahelehed

Märkus

 • [Guided/Juhistega] määramisel vahelehte [Minu menüü] (Minu menüü) ei kuvata. Minu menüü () kasutamiseks muutke menüükuva määranguks [Standard/Standardne].

Võtterežiimi juhised

Võtterežiimide vahetamisel võib kaamera kuvada võtterežiimi lühikirjelduse. Vaikemäärang on [Enable/Luba].

 1. Valige [Ekraanitaseme määrangud: Mode guide/Ekraanitaseme määrangud: Režiimijuhised].

 2. Valige [Enable/Luba].

 3. Keerake režiimiketast.

  • Kuvatakse valitud võtterežiimi kirjeldus.
 4. Vajutage klahvi Alla-klahv .

  • Kuvatakse ülejäänud kirjeldus.
  • Režiimide juhiste eemaldamiseks vajutage Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Režiimis /Loovfiltrid on võimalik kuvada võtterežiimi valikukuva.

Funktsioonide juhised

Kiirvaliku menüü või menüümäärangute kasutamisel saab kuvada funktsioonide ja üksuste lühikirjelduse. Vaikemäärang on [Enable/Luba].

 1. Valige [Ekraanitaseme määrangud: Feature guide/Ekraanitaseme määrangud: Funktsioonide juhised].

 2. Valige [Enable/Luba].

Näidismenüüd

Kiirvaliku menüü

Menüükuva

(1) Funktsioonide juhised

Märkus

 • Kirjelduse kustutamiseks jätkate toimingute tegemist.