Nutikas automaatrežiim

Nutikas automaatrežiim on täisautomaatrežiim. Kaamera analüüsib kaadrit ning seadistab automaatselt optimaalsed määrangud. Samuti tuvastab kaamera võtteobjekti liikumise ning saab reguleerida vastavalt teravust kas paigaloleva või liikuva objekti jaoks ().

 1. Seadke režiimiketas asendisse Nutikas automaatrežiim.

 2. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Lugege sõnum läbi ning valige [OK].
 3. Suunake kaamera pildistatavale (võtteobjektile).

  • Üldjuhul teravustab kaamera lähimale objektile.

   Tuvastatud nägudel või silmadel kuvatakse iseteravustamispunktid (1).

  • Kui ekraanil kuvatakse raam (iseteravustamispunkt), siis suunake see võtteobjektile.
 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Teravustamiseks vajutage päästikunupp pooleldi alla.

   Kui Välklamp vilgub, siis tõstke kaamera välklamp käsitsi üles.

  • Vähese valgustuse korral aktiveeritakse vajadusel automaatselt iseteravustamise lisavalgusti ().
  • Kui võtteobjekt on teravustatud, siis muutub iseteravustamispunkt roheliseks ning kaamera annab helisignaali (lukustuv teravustamine).
  • Liikuva võtteobjekti teravustanud iseteravustamispunkt muutub siniseks ning jälitab objekti liikumist (servoteravustamine).
 5. Pildistage.

  • Pildistamiseks vajutage päästikunupp lõpuni alla.
  • Salvestatud pilt ilmub umbes 2 sekundiks ekraanile.
  • Saate lükata kaamera välklambi tagasi sõrmega.

Ettevaatust

 • Võtteobjekti liikumist (kas objektid on paigal või liikumas) ei pruugita tuvastada õigesti teatud võtteobjektide või võttetingimuste puhul.

Märkus

 • Iseteravustamise toiming (One-Shot AF (Lukustuv teravustamine) või Servo AF (Servoteravustamine)) määratakse automaatselt päästikunupu pooleldi alla vajutamisel. Isegi kui automaatselt määratakse lukustuv teravustamine, siis lülitub kaamera päästikunupu pooleldi allahoidmisel ja võtteobjekti liikumise tuvastamisel servoteravustamise režiimile.
 • Režiimis Nutikas automaatrežiim on loodusfotode, vabas õhus tehtud fotode ja päikeseloojangute värvid mõjuvamad. Kui te ei saavutanud soovitud värvitoone, siis valige võtterežiimiks loovvõtete režiim (), valige muu pildi stiil kui [Automaatne] ning tehke võte uuesti ().

Hägusate fotode vältimine

 • Käest pildistamisel olge kaamera värisemisega ettevaatlik. Kaameravärina vältimiseks kasutage näiteks statiivi. Kasutage tugevat statiivi, mis suudab kanda võttevarustuse raskust. Kinnitage kaamera turvaliselt statiivile.
 • Soovitame kasutada distantspäästikut (eraldi müügil, ) või juhtmeta distantspäästikut (eraldi müügil, ).

VeaotsingKKK

 • Teravustamine pole võimalik (tähistatakse oranži iseteravustamispunktiga).

  Suunake iseteravustamispunkt hea kontrastsusega alale ja vajutage päästikunupp pooleldi alla (). Kui olete võtteobjektile liiga lähedal, siis eemalduge pisut ja proovige uuesti.

 • Korraga kuvatakse mitu iseteravustamispunkti.

  Kõiki neid punkte kasutatakse teravustamiseks.

 • Säriaja näit vilgub.

  Kuna on liiga pime, võib pildistamisel tekkida kaamera värisemise tõttu udune kujutis. Soovitame kasutada statiivi, kaamera välklampi või välist välklampi ().

 • Pildid on liiga tumedad.

  Välgu automaatseks rakendumiseks tõstke kaamera välklamp eelnevalt üles, näiteks kui päevavalguses tehtud võtted on valgustatud võtteobjekti tagant või kui pildistate vähese valgusega.

 • Välklambiga tehtud pildid on liiga heledad.

  Pildid võivad jääda liiga heledad (ülesäritatud) kui pildistate võtteobjekte välguga liiga lähedalt. Liikuge võtteobjektist eemale ja pildistage uuesti.

 • Välguga tehtud piltide alaosa on ebaloomulikult tume.

  Liiga lähedal olevate võtteobjektide pildistamisel võib jääda objektiivi vari võtetele. Liikuge võtteobjektist eemale ja pildistage uuesti. Kui kasutate objektiivivarjukit, siis proovige pildistada nii, et eemaldate selle enne võtet.

Märkus

 • Kui kasutate kaamera välklampi, siis arvestage järgmisega.

 • Kui valgust on vähe ning kaamera kipub värisema, siis hoidke kaamerat paigal või kasutage statiivi. Suumobjektiivi kasutamisel on võimalik vähendada kaamera värina mõju, kui seate objektiivi lainurkasendisse.
 • Kui pildistate vähese valgusega portreesid, siis paluge pildistatavatel olla pildistamise lõpuni liikumatuna. Iga pildistamisel tehtav liigutus teeb võtteobjekti fotol hägusaks.

Liikuvate objektide pildistamine

Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel jälitab kaamera liikuvaid võtteobjekte ning hoiab neid teravana.

Hoidke võtteobjekt ekraanil ning jätkake päästikunupu pooleldi all hoidmist, ning vajutage soovitud võttehetkel päästikunupp lõpuni alla.

Stseeniikoonid

Kaamera tuvastab automaatselt stseeni tüübi ning määrab seaded vastavalt sellele. Fotode salvestamise režiimis kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas tuvastatud stseeni ikoon ().

Rakendatud efektidega pildistamine (loovvõtete abifunktsioon)

 1. Vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.

  • Lugege sõnum läbi ning valige [OK].
 2. Valige efekt.

  • Kasutage efekti valimiseks valijat Valija või klahve Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
 3. Valige efekti tase ja muud üksikasjad.

  • Määrake valijaga Valija või klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvaliku / määrangu nupp.
  • Määrangu lähtestamiseks vajutage nuppu Säri lukustus, seejärel valige [OK].

Loovvõtete abifunktsiooni efektid

 • [] Preset (Eelseadistatud)

  Valige üks eelseadistatud efektidest.

  Arvestage, et määrangud [Saturation/Küllastus], [Color tone 1/Värvitoon 1] ja [Color tone 2/Värvitoon 2] ei ole saadaval määranguga [B&W/Mustvalge].

 • [] Background blur (Tausta hägustamine)

  Saate reguleerida tausta hägusust. Tausta teravamaks muutmiseks valige suuremad väärtused. Tausta hägustamiseks valige väiksemad väärtused. [Auto/Automaatne] reguleerib tausta hägusust vastavalt heledustasemele. Sõltuvalt objektiivi valgusjõust (f-number), ei pruugi osad väärtused olla saadaval.

 • [] Brightness (Heledus)

  Reguleerige pildi heledust.

 • [] Contrast (Kontrastsus)

  Reguleerige kontrastsust.

 • [] Saturation (Küllastus)

  Reguleerige värvide erksust.

 • [] Color tone 1 (Värvitoon 1)

  Reguleerige oranžkollase/sinise värvi tooni.

 • [] Color tone 2 (Värvitoon 2)

  Reguleerige rohelise/magenta värvi tooni.

 • [] Monochrome (Monokroomne)

  Määrake toonimise efekt monokroomsetel võtetel.

Märkus

 • [Background blur/Tausta hägustamine] pole välklambiga pildistamisel saadaval.
 • Kui vahetate võtterežiimi või lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas, siis need määrangud lähtestatakse. Seadete salvestamiseks määrake [Võtted: Retain Creative Assist data/Võtted: Säilita loovvõtete abifunktsiooni andmed] olekusse [Enable/Luba].

Efektide salvestamine

Praeguse määrangu salvestamiseks kaamerasse vajutage kuvas [Creative Assist/Loovvõtete abifunktsioon] nuppu INFO, seejärel valige [OK]. [USER*/KASUTAJA*] alla saab salvestada kuni kolm eelmäärangut. Pärast kolme salvestamist tuleb uue salvestamiseks olemasolev määrang [USER*/KASUTAJA*] üle kirjutada.