Teised menüüfunktsioonid

[Võtted1]

 • Võtterežiim

  Saadaolevad valikud hõlmavad automaatsäri ja käsisäriga videote salvestamist.

[Võtted2]

 • Exposure comp. (Säri nihe)

  Säri nihet saab reguleerida vahemikus ±3 ühikut, 1/3-ühikulise sammuga. Lisateavet säri nihke kohta leiate lõigust Säri nihe.

 • Video ISO speed settings (Video ISO-valgustundlikkuse määrangud)

  • ISO speed (ISO-valgustundlikkus)

   Režiimis [Video käsisäri] on võimalik määrata ISO-valgustundlikkus käsitsi. Saate ka valida automaatse ISO määrangu.

  • Max for Auto (Automaatse max väärtus)

   Saate määrata maksimumi piirangu automaatse ISO funktsioonile video salvestamisel režiimis [Videod] või režiimis [Video käsisäri].

   [H(25600)] lisatakse [Max for Auto/Automaatse max väärtus] valikuks, kui menüüst [Seadistamine: Custom Functions(C.Fn)/Seadistamine: Kasutusmäärangud (C.Fn)] on [1: ISO expansion/1: ISO laiendus] olekuks määratud [1:Enable/1: Luba].

 • Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)

  Heledust ja kontrastsust saab automaatselt reguleerida. Lisateavet funktsiooni Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija) kohta leiate lõigust Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija).

 • Helendite toonieelistus

  Videote salvestamisel on võimalik vähendada ülesäritatud alade detailikadu. Lisateavet helendite toonieelistuse kohta leiate lõigust Helendite toonieelistus.

  Ettevaatust

  • Kui video salvestamisel on määratud funktsioon [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus], siis [Enhanced/Täiustatud] pole saadaval (ei kuvata).
 • VideoAuto slow shutter (Video automaatne pikk säriaeg)

  Saate määrata, kas salvestada heledamaid videoid kui määranguga [Disable/Keela], kasutades vähese valgusega filmimisel pikemaid säriaegu.

  See on saadaval võtterežiimis [Videod]. Rakendub, kui video salvestusformaadi kaadrisagedus on 59,94 ks või 50,00 ks.

  • Disable (Keela)

   Võimaldab salvestada videoid ühtlasema ja loomulikuma liikumisega, mida värisemine mõjutab vähemal määral kui määrang [Enable/Luba]. Arvestage, et vähese valgustuse korral võivad videod jääda tumedamad kui määranguga [Enable/Luba].

  • Enable (Luba)

   Võimaldab salvestada heledamaid videoid kui määranguga [Disable/Keela], määrates vähese valgustuse korral automaatselt säriajaks 1/30 s (NTSC) või 1/25 s (PAL).

  Märkus

  • Videote salvestamisel vähese valgusega või kui pildile tekib järelkujutisi (radu), siis soovitame lülitada selle olekusse [Disable/Keela].

[Võtted3]

[Võtted4]

[Võtted5]

[Võtted6]

 • Remote control (Distantsjuhtimine)

  Kui määrate [Enable/Luba], siis on võimalik video salvestamist käivitada või peatada juhtmeta distantspäästiku BR-E1 (eraldi müügil) abil. Kõigepealt siduge BR-E1 kaameraga ().

  Juhtmeta distantspäästiku BR-E1 kasutamisel

  Tavaliseks videosalvestuseks määrake distantspäästiku päästiku ajastamise / video salvestamise lüliti asendisse Videod ning vajutage päästikunuppu.

  Kiirendatud videote salvestamiseks vt. lõiku Kiirendatud videod.

[Võtted7]

[Võtted8]

 • VF display format (Pildinäidiku kuva formaat)

  Lisateavet pildinäidiku kuva formaadi kohta leiate lõigust Pildinäidiku kuva formaat.

 • HDMI info disp (HDMI info kuvamine)

  Saate seadistada HDMI-kaabli abil väljastatava pildi infokuva.

  • With info (Infoga)

   Pilt, võtteinfo, iseteravustamispunktid ja muu info kuvatakse HDMI-liidese kaudu ka teise seadme ekraanil. Arvestage, et kaamera ekraan lülitub välja. Videod salvestatakse kaardile.

  • Clean / output (Puhas / -väljund)

   HDMI-väljundi kaudu edastatakse ainult 4K-videot. Võtteinfot ja iseteravustamispunkte kuvatakse ka kaamera ekraanil, kuid videot kaardile ei salvestata. Arvestage, et Wi-Fi-andmeside pole saadaval.

  • Clean / Full HD output (Puhas / Full HD-väljund)

   HDMI-väljundi kaudu edastatakse ainult Full HD-videot. Võtteinfot ja iseteravustamispunkte kuvatakse ka kaamera ekraanil, kuid videot kaardile ei salvestata. Arvestage, et Wi-Fi-andmeside pole saadaval.