HDMI-upplösning

Ställ in upplösningen för utdata som används när videokameran är ansluten till en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.

 1. Välj [Inställningar: HDMI-upplösning].

 2. Välj ett alternativ.

  • Auto

   Bilderna visas automatiskt med optimal upplösning som motsvarar den anslutna TV:n.

  • 1080p

   Utdata med 1080p upplösning. Välj om du föredrar att undvika visnings- eller fördröjningsproblem när videokameran byter upplösning.