Stillbildsfotografering

  • Tryck på ett motiv som ska spelas in för att fokusera på det. Tryck på knappen för start/stopp för att spela in.
  • En gul ram visas när videokameran inte kan fokusera på ett motiv.

Obs!

  • Ställ in [Fotografering: Skärmavtryckare] till [] () för helautomatisk användning från fokusering till inspelning. Det enda som behövs är att trycka på ett motiv.