Fotograferingsmetod

Du kan ändra inspelningsläget till att passa scenen.

 1. Välj [Fotografering: Fotogr.metod].

 2. Välj en fotograferingsmetod.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja inspelningsläget och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in.
  • Tryck på knappen Kommunikation/multiåtkomst för att växla till fotoläget.

Automatisk film

Välj [Film].

Exponeringen styrs automatiskt för att passa ljusstyrkan.

Att välja [Ljusstyrka] låter dig justera skärmens ljusstyrka.

Film med slät hud

Välj [Film med slät hud].

Bildbearbetning får huden att se jämnare ut.

Nivån på den här effekten kan ställas in i [Slät hud-effekt] på snabbkontrollskärmen.

Att välja [Ljusstyrka] låter dig justera skärmens ljusstyrka.

Tips Tips vid fotografering/inspelning

 • Aktivera videokameran för att upptäcka ansikten.

  Ramar visas runt huvudmotiv som identifieras för mjuka hudtoner. För effektivare hudutjämning kan du gå närmare eller längre bort från motivet så att ramen visas på motivets ansikte.

 • Ställ in fokus på ansiktet.

  Se till att [] visas på motivets ansikte när du fokuserar innan inspelning.

Var försiktig

 • Områden som inte är hudtoner kan ändras beroende på fotograferingsförhållandena.
 • Om effekten för slät hud är för stark kanske bilderna inte ser ut som förväntat. Gör några testfilmer i förväg och kontrollera resultaten.
 • Försiktighetsåtgärder vid filminspelning i 4K

 • Bildkvaliteten på standby-skärmen kan skilja sig från bildkvaliteten på skärmen under filminspelning.
 • När du börjar spela in filmer kan bildvisningen under en kort stund förbli på den aktuella bildrutan istället för att uppdateras.

Obs!

 • Inställningen [Slät hud-effekt] bibehålls även om du ändrar inspelningsläget eller stänger av videokameran.

Filmmetoden IS

Välj [Filmmetoden IS].

Gör filminspelning möjlig med reducerad videokameraskakning.

Du kan välja [ Digital IS] eller [ Auto. nivå] på snabbkontrollskärmen (, ).

Att välja [Ljusstyrka] låter dig justera skärmens ljusstyrka.

Var försiktig

 • [Fotografering:  Digital IS] är satt till [Av] när digital zoom har angetts.

Film med manuell exponering

Välj [Manuell filmexponering].

Låter dig ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal.

Exponeringskompensation kan ställas in med ISO-talet satt till [AUTO].

 1. Välj [Värdeinställning].

 2. Välj ett alternativ.

  • Ställ in med knapparna Vänsterknappen Högerknappen.
  • Kontrollera markeringen för exponeringsnivå (2) för att se hur långt den aktuella exponeringsnivån är från standardexponeringsnivån (1).

Automatisk fotografering

Välj [Fotografering].

Motivet analyseras och inställningar sker automatiskt.

Att välja [Ljusstyrka] låter dig justera skärmens ljusstyrka.

En ikon, som representerar typen av scen som känns av, visas i det övre högra hörnet på skärmen under fotografering.

Motiv

Bakgrund

Människor Motiv som inte är människor Bakgrundsfärg
I rörelse Natur-/utom-
husmiljö
I rörelse Stängd
Ljus Porträtt (ljust) Porträtt med rörelse (ljust) Natur-/utomhusmiljö (ljust) Icke-porträtt med rörelse (ljust) Nära icke-porträtt (ljust) Grå
Motljus Porträtt (ljust/motljus) Porträtt med rörelse (ljust/motljus) Natur-/utomhusmiljö (ljust/motljus) Icke-porträtt med rörelse (ljust/motljus) Nära icke-porträtt (ljust/motljus)
Innehåller blå himmel Porträtt (innehåller blå himmel) Porträtt med rörelse (innehåller blå himmel) Natur-/utomhusmiljö (innehåller blå himmel) Icke-porträtt med rörelse (innehåller blå himmel) Nära icke-porträtt (innehåller blå himmel) Ljusblå
Motljus Porträtt (innehåller blå himmel/motljus) Porträtt med rörelse (innehåller blå himmel/motljus) Natur-/utomhusmiljö (innehåller blå himmel/motljus) Icke-porträtt med rörelse (innehåller blå himmel/motljus) Nära icke-porträtt (innehåller blå himmel/motljus)
Solnedgång *1 Icke-porträtt (solnedgång) *1 Orange
Spotlight Porträtt (strålkastare) Icke-porträtt (strålkastare) Nära icke-porträtt (strålkastare) Mörkblå
Mörk Porträtt (mörkt) Icke-porträtt (mörkt) Nära icke-porträtt (mörkt)
Nattscener Porträtt (mörkt/med stativ) Natur-/utomhusmiljö (mörkt/med stativ) *1
 • 1: Ikoner för scener som är valda bland de som kan detekteras visas.

Obs!

 • För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte motsvarar den aktuella miljön.