Återställa kommunikationsinställningar

Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut eller ge videokameran till någon annan så att den personen inte kan använda informationen.

  1. Välj [Kommunikationsfunktioner: Återställ kommunikationsinst.].

  2. Välj [OK].

Var försiktig

  • Om du har parkopplat videokameran med en smartphone raderar du på din smartphones skärm för Bluetooth-inställningar anslutningsinformation för den videokamera där du har återställt standardvärdena för inställningar för trådlös kommunikation.

Obs!

  • Alla inställningar för trådlös kommunikation kan rensas genom att välja alternativet [Kommunikationsinställningar] för [Andra inställn.] i [Inställningar: Återställ kamera].