Vitbalans

Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall får du rätt vitbalans med inställningen Auto [Automatisk vitbalans] (Bevara känslan) eller [Auto: vitprioritet] (Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du välja vitbalansinställning utifrån ljuskällan.

[Automatisk vitbalans] (Omgivningsprioritet) ställs in automatiskt för metoderna [Film med slät hud-effekt], [Bildstab.läge för film] eller [Autofoto].

Obs!

 • Det mänskliga ögat anpassar sig till förändringar i belysning så att vita föremål ser vita ut under alla slags belysningar. Videokameror fastställer vitt utifrån färgtemperaturen på belysningen och, baserat på detta, tillämpar bildbearbetning så att färgtonerna ser naturliga ut i dina bilder.
 • Se [Automatisk vitbalans] Automatisk vitbalans för inställningsinstruktionerna [Automatisk vitbalans] och [Auto: vitprioritet].
 • Välj [Färgtemperatur] i [Fotografering: Vitbalansering] och tryck på Kommunikation/multiåtkomst och sedan knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att ställa in önskad färgtemperatur.
(Ungefärliga värden)
Visning Inställning Färgtemperatur (K: Kelvin)
Automatisk vitbalans Auto (bevara känslan) 3000–7000
Auto: vitprioritet Auto (vitprioritet)
Dagsljus Dagsljus 5200
Skugga Skugga 7000
Moln Moln, skymning och solnedgång 6000
Glödlampa Glödlampa 3200
Lysrör Lysrör 4000
Färgtemperatur Färgtemperatur 2500–10 000

[Automatisk vitbalans] Automatisk vitbalans

Med [Automatisk vitbalans] (bevara känslan) kan du öka intensiteten något i bildens varma färgstick när du fotograferar miljöer med glödlampsljus.

Om du väljer [Auto: vitprioritet] (vitprioritet) kan du reducera intensiteten i bildens varma färgstick.

 1. Välj [Fotografering: Vitbalansering].

 2. Välj [Automatisk vitbalans].

  • Tryck på knappen Kommunikation/multiåtkomst med [Automatisk vitbalans] vald.
 3. Välj ett alternativ.

Var försiktig

 • Försiktighetsåtgärder när den är inställd på [Auto: vitprioritet] (vitprioritet)

 • Motivets varma färgstick kan blekna.
 • Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgstick inte nedtonas.

[Färgtemperatur] Färgtemperatur

Ett värde kan ställas in som anger vitbalansens färgtemperatur.

 1. Välj [Fotografering: Vitbalansering].

 2. Ställ in färgtemperaturen.

  • Välj [Färgtemperatur] och tryck sedan på Kommunikation/multiåtkomst.
  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att ställa in önskad färgtemperatur och sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in.
  • Du kan ställa in färgtemperaturen mellan cirka 2500K och 10000K i steg om 100K.

Obs!

 • När färgtemperaturen ställs in för en artificiell ljuskälla kan du, efter behov, korrigera vitbalansen (till magenta eller grönt) i [] på snabbkontrollskärmen.
 • Ta några testbilder i förväg när du ställer in [Färgtemperatur] till ett värde uppmätt med en kommersiellt tillgänglig färgtemperaturmätare och justera inställningen efter behov för att kompensera för skillnader mellan färgtemperaturmätaren och videokameran.