Använda skärmen och stativet

Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.

  1. Vänd ut skärmen och stativet.

    • Skärmen kan lyftas uppåt och öppnas till cirka 180°.
    • Använd stativet för att placera videokameran och luta den nedåt i ett intervall av –30° till –10° eller uppåt i ett intervall på 10° till 30°.

Var försiktig

  • Undvik att tvinga upp skärmen för mycket. Detta utsätter gångjärnet för onödigt tryck.

Obs!

  • En spegelvänd bild (omvänt höger/vänster) av motiven visas när skärmen vänds mot motiv framför videokameran ().