Trådlösa funktioner

Det här kapitlet beskriver hur du streamar eller utför andra åtgärder via en Bluetooth®- eller Wi-Fi-anslutning.

Var försiktig

  • Viktigt

  • Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös kommunikation när du använder videokameran. Dessutom kan Canon inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror på användningen av videokameran.

    När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du upprätta lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande. Canon ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av obehörig åtkomst eller andra säkerhetsbrister.