Bild-/filmvisning

Det här kapitlet beskriver bild-/filmvisning – visning av stillbilder och filmer – och introducerar menyinställningar på fliken bildvisning [Bild-/filmvisning].

Var försiktig

  • Normal visning eller normalt val på den här videokameran kanske inte fungerar för bilder som hämtats på andra videokameror, eller bilder från den här videokameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.