Återuppta från föregående bild-/filmvisning

  1. Välj [Bild-/filmvisning: Visa fr. sist visad].

  2. Välj ett alternativ.

    • []: Bild-/filmvisningen återupptas från den sist visade bilden (förutom om du just har avslutat fotograferingen).
    • [Av]: Bild-/filmvisningen återupptas från den senaste tagna bilden när videokamerans startas om.