GPS-inställningar

GPS via mobiltelefon

Du kan geotagga bilder med en Bluetooth-kompatibel smartphone.

Slutför dessa inställningar när du har installerat Camera Connect-appen () på din smartphone.

 1. Aktivera platstjänsten på din smartphone.

 2. Upprätta en Bluetooth-anslutning.

  • Starta Camera Connect och parkoppla videokameran och din smartphone via Bluetooth.
 3. Välj [Inställningar för trådlös funktion: GPS-inställningar].

 4. Välj [GPS via mobil].

 5. Välj [].

 6. Ta bilden.

  • Bilderna geomärks med information från din smartphone.

GPS-informationsvisning

Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på skärmen för fotograferingsinformation ().

 • (1) Latitud
 • (2) Longitud
 • (3) Höjd
 • (4) UTC (koordinerad universell tid)

Var försiktig

 • Platsinformationen hämtas från din smartphone endast när videokameran är parkopplad med den via Bluetooth.
 • Riktningsinformation inhämtas inte.
 • Inhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre förhållanden och telefonens status.
 • Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att du har slagit på videokameran.
 • Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
  • Parkoppla med en trådlös fjärrkontroll via Bluetooth.
  • Stäng av videokameran
  • Stäng av Camera Connect
  • Stäng av platstjänster på smartphone
 • Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
  • Videokameran stängs av
  • Bluetooth-anslutningen har anslutits
  • Din smartphone har låg återstående batterinivå

Obs!

 • Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time), är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
 • För filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.