Återanslutning via Wi-Fi/Bluetooth

Videokameran håller en lista över redan använda Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningar. Du kan använda detta register för att återansluta till samma enhet. Här används [Kommunikationsfunktioner: Anslut till smartphone (surfpl.)] som ett exempel.

 1. Välj registret som videokameran ska anslutas till.

  • När skärmen [Wi-Fi på] visas kan du välja [Bryt ansl] och sedan upprepa steg 1.
 2. Välj enheten för anslutningen.

  • Markera ett val att ansluta till via Wi-Fi eller Bluetooth från listan med senaste anslutningar. Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att växla skärm om alternativet inte visas.

  Obs!

  • Register för upp till tio anslutningar, med alla funktioner för trådlös kommunikation, bevaras.
 3. Använd den anslutna enheten efter behov.