Grundläggande inställningar för kommunikation

Kontrollera typ av kopplingspunkt

När du ansluter via en kopplingspunkt bör du kontrollera om den stöder WPS* vilket förenklar anslutningarna mellan Wi-Fi-enheter.

Se användarhandboken för kopplingspunkter eller annan dokumentation om du är osäker gällande WPS-kompatibiliteten.

Står för Wi-Fi Protected Setup.

 • När det finns stöd för WPS

  Två anslutningsmetoder finns tillgängliga enligt följande. Du kan ansluta enklare via WPS i PBC-läge.

  • Ansluta via WPS (PBC-läge) ()
  • Ansluta via WPS (PIN-läge) ()
 • När det inte finns stöd för WPS

  • Ansluta manuellt till detekterade nätverk ()
  • Ansluta manuellt genom att ange nätverk ()

Kopplingspunktens kryptering

Videokameran stöder följande alternativ för [Autentisering] och [Krypteringsinställningar]. Av denna anledning måste krypteringen som används av kopplingspunkten vara inställd på något av följande när du manuellt ansluter till detekterade nätverk.

 • [Autentisering]: Öppet system, delad nyckel eller WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Krypteringsinställningar]: WEP, TKIP eller AES

Var försiktig

 • Anslutningar kanske inte är möjliga när kopplingspunktens osynlighetsfunktioner är aktiverade. Stäng av osynlighetsfunktionerna.
 • Fråga någon nätverksadministratör som ansvarar för nätverk du kommer att ansluta till för att ändra inställningarna.

Obs!

 • Lägg till videokamerans MAC-adress till kopplingspunkten om MAC-adressfiltrering används i nätverket som du kommer att ansluta till. MAC-adressen hittar du på skärmen [MAC-adress] ().

Ansluta via WPS (PBC-läge)

Instruktionerna i det här kapitlet är en fortsättning från Kontrollera typ av kopplingspunkt.

Det här är ett anslutningsmetod som kan användas om kopplingspunkten är kompatibel med WPS. I PBC-läge (Anslutning via knapptryck) kan videokameran och kopplingspunkten kopplas ihop genom att du helt enkelt trycker på WPS-knappen på kopplingspunkten.

 • Det kan vara svårare att ansluta om flera kopplingspunkter är aktiva i närheten. Försöka ansluta med [WPS (PIN-läge)] om så är fallet.
 • Kontrollera i förväg var WPS-knappen sitter på kopplingspunkten.
 • Det kan ta upp till en minut att upprätta en anslutning.
 1. Välj [Anslut med WPS] på skärmen [Välj nätverk].

 2. Välj [WPS (PBC-läge)].

  • Välj [OK].
 3. Anslut till kopplingspunkten.

  • Tryck på åtkomstpunktens WPS-knapp. Läs i användarhandboken gällande kopplingspunkter var knappen sitter och hur länge den ska hållas intryckt.
  • Välj [OK] för att initiera anslutning till åtkomstpunkten.
  • Följande skärm visas när videokameran är ansluten till åtkomstpunkten.
 4. Ställ in IP-adressen.

Ansluta via WPS (PIN-läge)

Instruktionerna i det här kapitlet är en fortsättning från Kontrollera typ av kopplingspunkt.

Det här är ett anslutningsmetod som kan användas om kopplingspunkten är kompatibel med WPS. I läget för anslutning med PIN-kod (PIN-läge) upprättas en anslutning genom att du på kopplingspunkten anger ett åttasiffrigt identifieringsnummer som specificerats på videokameran.

 • Även om flera kopplingspunkter är aktiva i närheten är det relativt tillförlitligt att ansluta med detta delade identifieringsnummer.
 • Det kan ta upp till en minut att upprätta en anslutning.
 1. Välj [Anslut med WPS] på skärmen [Välj nätverk].

 2. Välj [WPS (PIN-läge)].

  • Välj [OK].
 3. Ange PIN-koden.

  • Gå till kopplingspunkten och ange den åttasiffriga PIN-koden som visas på videokamerans skärm.
  • Instruktioner för hur du anger PIN-koden på kopplingspunkten kan du läsa i användarhandboken gällande kopplingspunkter.
  • Välj [OK] på videokameran efter att ha angett PIN-koden.
 4. Anslut till kopplingspunkten.

  • Välj [OK] för att initiera anslutning till åtkomstpunkten.
  • Följande skärm visas när videokameran är ansluten till åtkomstpunkten.
 5. Ställ in IP-adressen.

Ansluta manuellt till detekterade nätverk

Instruktionerna i det här kapitlet är en fortsättning från Kontrollera typ av kopplingspunkt.

Anslut till en kopplingspunkt genom att välja SSID (eller ESS-ID) i en lista över aktiva kopplingspunkter i närheten.

Välja kopplingspunkten

 1. Välj en kopplingspunkt på skärmen [Välj nätverk].

  • (1) SSID
  • (2) Säkerhetsikon (endast för krypterade åtkomstpunkter)
  • (3) Kanal som används
  • Vrid på UppknappenNerknappen-tangenterna för att välja den kopplingspunkt som ska anslutas till från listan med kopplingspunkter.

Obs!

 • [Uppdatera]

 • Bläddra ned på skärmen i steg ett för att visa [Uppdatera].
 • Välj [Uppdatera] för att söka efter kopplingspunkter igen.

Ange krypteringsnyckel för kopplingspunkten

 • Ange krypteringsnyckeln (lösenord) som är inställd på kopplingspunkten. Information om krypteringsnyckeln finns i användarhandboken till kopplingspunkten.
 • Skärmarna som visas i steg 2-3 nedan ser olika ut beroende på vilken autentisering och kryptering som angetts för kopplingspunkten.
 • Gå till Ställa in IP-adressen om skärmen [Ange IP-adress] visas istället för skärmarna som visas för steg 2-3.
 1. Välj ett nyckelindex.

  • Skärmen [Nyckelindex] visas för WEP-krypterade kopplingspunkter.
  • Välj nyckelindexnumret som ställts in på kopplingspunkten.
  • Välj [OK].
 2. Ange krypteringsnyckel.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att komma åt det virtuella tangentbordet () och ange sedan krypteringsnyckeln.
  • Välj [OK] för att initiera anslutning till åtkomstpunkten.
  • Följande skärm visas när videokameran är ansluten till åtkomstpunkten.
 3. Ställ in IP-adressen.

Ansluta manuellt genom att ange nätverk

Instruktionerna i det här kapitlet är en fortsättning från Kontrollera typ av kopplingspunkt.

Anslut till en kopplingspunkt genom att ange dess SSID (eller ESS-ID).

Ange SSID

 1. Välj [Manuella inställningar] på skärmen [Välj nätverk].

 2. Ange nätverkets SSID (nätverksnamn).

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att komma åt det virtuella tangentbordet () och ange sedan SSID.
  • Välj [OK].

Ställa in autentiseringsmetoden för kopplingspunkten

 1. Välj autentiseringsmetod.

  • Välj ett alternativ och sedan [OK] för att gå till nästa skärm.
  • Välj [Av] eller [WEP] på skärmvisningen [Krypteringsinställningar] om [Öppet system] är vald.

Ange krypteringsnyckel för kopplingspunkten

 • Ange krypteringsnyckeln (lösenord) som är inställd på kopplingspunkten. Information om krypteringsnyckeln finns i användarhandboken till kopplingspunkten.
 • Skärmarna som visas i steg 4–5 nedan ser olika ut beroende på vilken autentisering och kryptering som har angetts för kopplingspunkten.
 • Gå till Ställa in IP-adressen om skärmen [Ange IP-adress] visas istället för skärmarna som visas i steg 4–5.
 1. Välj ett nyckelindex.

  • Skärmen [Nyckelindex] visas om du har valt [Delad nyckel] eller [WEP] i steg tre.
  • Välj nyckelindexnumret som ställts in på kopplingspunkten.
  • Välj [OK].
 2. Ange krypteringsnyckel.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att komma åt det virtuella tangentbordet () och ange sedan krypteringsnyckeln.
  • Välj [OK] för att initiera anslutning till åtkomstpunkten.
  • Följande skärm visas när videokameran är ansluten till åtkomstpunkten.
 3. Ställ in IP-adressen.

Ansluta med videokameran som åtkomstpunkt

Videokameran som kopplingspunkt är en anslutningsmetod för att direkt ansluta videokameran och andra enheter via Wi-Fi utan att använda en åtkomstpunkt. Två anslutningsmetoder finns tillgängliga enligt följande.

Ansluta med enkel anslutning

Nätverksinställningar för videokameran som åtkomstpunkt konfigureras automatiskt.

 • Se enhetens användarhandbok för instruktioner om hur du använder enheterna du ska ansluta till.
 1. Välj [Kamera som åtkomstpunkt] på skärmen [Välj nätverk].

 2. Välj [Enkel anslutning].

  • Välj [OK].
 3. Använd den andra enheten för att ansluta till videokameran.

  • (1) SSID (nätverksnamn)
  • (2) Krypteringsnyckel (lösenord)
  • Öppna den andra enhetens Wi-Fi-inställningar och välj det SSID (nätverksnamn) som visas på videokameraskärmen samt ange lösenordet.
 4. Slutför anslutningsinställningarna baserat på enheten du ansluter till.

Ansluta med en manuell anslutning

Nätverksinställningar för videokameran som åtkomstpunkt konfigureras manuellt. Ställ in [SSID], [Kanalinställning] och [Krypteringsinställningar] på varje skärm som visas.

 1. Välj [Manuell anslutning].

  • Välj [OK].
 2. Ange nätverkets SSID (nätverksnamn).

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att komma åt det virtuella tangentbordet () och ange sedan SSID. Tryck på MENU efter inmatning.
  • Välj [OK].
 3. Välj ett kanalinställningsalternativ.

  • Inställningarna kan ställa in manuellt genom att välja [Manuell inställning]. Tryck sedan på knapparna Vänsterknappen Högerknappen.
  • Välj [OK].
 4. Välj ett alternativ som krypteringsinställning.

  • Välj [AES] för kryptering.
  • Välj [OK].
  • När [AES] är vald visas skärmen [Lösenord]. Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att komma åt det virtuella tangentbordet () och ange sedan krypteringsnyckeln. Tryck på MENU-knappen efter inmatning.
 5. Välj [Automatisk inställning].

  • Välj [OK].
  • Ställ in IP-adressen manuellt () om ett fel visas för [Automatisk inställning].
 6. Använd den andra enheten för att ansluta till videokameran.

  • (1) SSID (nätverksnamn)
  • (2) Krypteringsnyckel (lösenord)
 7. Komplettera anslutningsinställningarna för kommunikationsfunktionen.

Ställa in IP-adressen

Välj en metod för att ställa in IP-adressen och ställ sedan in den på videokameran.

Ställa in IP-adressen automatiskt

Ställ in IP-adressinställningen automatiskt.

 1. Välj [Automatisk inställning].

  • Välj [OK].
  • Ställ in IP-adressen manuellt () om ett fel visas för [Automatisk inställning].
 2. Slutför anslutningsinställningarna baserat på enheten du ansluter till.

Ställa in IP-adressen manuellt

Ställ in IP-adressen manuellt. Observera att alternativen som visas varierar beroende på kommunikationsfunktionen.

 1. Välj [Manuell inställning].

  • Välj [OK].
 2. Välj ett alternativ för att konfigurera.

  • Välj ett alternativ för att få åtkomst till skärmen för numerisk inmatning.
  • Välj [] och sedan [Adress] för att använda en gateway- eller DNS-adress.

 3. Ange numret.

  • Använda Pilknappar för att välja en inmatningsposition i det övre området. Välj sedan siffrorna som ska anges. Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in för att ange det valda numret.
  • Om du vill ställa in angivna nummer och återgå till skärmen i steg 2 trycker du på MENU-knappen.
 4. Välj [OK].

  • När du har genomfört inställningarna för nödvändiga alternativ väljer du [OK]. Nästa skärm visas.
  • Om du inte vet vad du ska ange läser du Kontrollera nätverksinställningar eller frågar nätverksadministratören eller annan nätverkskunnig person.
 5. Slutför anslutningsinställningarna baserat på enheten du ansluter till.