Markör för förhållande

Om du ändrar sidförhållandet medan den inspelade filmen redigeras, kan du visa markörer för förhållande på filminspelningsskärmen (under standby och inspelning) för att vara medveten om den slutliga bildvinkeln efter redigering.

  1. Välj [Fotografering: Markör sidför.].

  2. Välj ett alternativ.

    • Välj [Av] för att dölja markörerna.

Var försiktig

  • Markörer ingår inte i inspelade filmer.