Återställ videokameran

Videokamerainställningarna för fotograferingsfunktioner och menyfunktioner kan återställas till sina standardvärden.

 1. Välj [Inställningar: Återställ kamera].

 2. Välj ett alternativ.

  • Grundinst.

   Återställer standardinställningar för fotograferingsfunktioner och menyinställningar.

  • Andra inställn.

   Inställningar för enskilda valda alternativ kan återställas.

 3. Radera inställningarna.

  • Välj [OK] på bekräftelseskärmen.