Bild-/filmvisning på en TV

Om du ansluter videokameran till en TV med en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel kan du visa stillbilderna och filmerna som finns på TV:n.

Bekräfta att [Inställningar: Videosystem] är korrekt inställt på [För NTSC] eller [För PAL] (beroende på din tv:s videosystem) om bilden inte visas på TV-skärmen.

 1. Anslut HDMI-kabeln till videokameran.

  • Anslut HDMI-kabeln till HDMI micro UT-kontakten på videokameran.
 2. Anslut HDMI-kabeln till TV:n.

  • Anslut HDMI-kabeln till HDMI IN-porten på TV:n.
 3. Starta TV:n och ställ in rätt TV-ingång för den kontakt kabeln är ansluten till.

 4. Slå på videokameran.

 5. Tryck på Bild-/filmvisning-knappen.

  • Bilder visas nu på TV:n utan att något visas på videokamerans skärm.
  • Bilderna visas automatiskt med optimal upplösning som motsvarar den anslutna TV:n.

Var försiktig

 • Justera filmens ljudvolym på TV:n. Det går inte att justera ljudvolymen via videokameran.
 • Stäng av videokameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan videokameran och TV:n.
 • På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
 • Anslut inte någon annan enhets utgång till videokamerans HDMI micro UT-kontakt. Det kan orsaka funktionsfel.
 • Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
 • Det kan ta en stund innan bilderna visas. Ställ in [Inställningar: HDMI-upplösning] till [1080p] () för att undvika förseningar.
 • Pekskärmsfunktioner stöds inte när enheten är ansluten till en TV-apparat med videokameraskärmen avstängd.