Tekniska data

Objektiv

Brännvidd Under filminspelning
(Full HD, 16:9)
6,6 mm (motsvarande cirka 19 mm, 35 mm format)
Vid stillbildsfotografering 6,6 mm (motsvarande cirka 18 mm, 35 mm format)
Bildvinkel Under filminspelning
(Full HD, 16:9)
97,5°
Vid stillbildsfotografering 100,2°
Optisk zoom Ingen
Fokuseringsområde 0,05 m till oändlighet

Bildsensor

Typ: 1 tum högkänslig CMOS-sensor (bakbelyst)

Effektiva pixels*1 Under filminspelning
(Full HD, 16:9)
Cirka 13,1 megapixels
Vid stillbildsfotografering Cirka 15,2 megapixels
Totalt antal pixels*1 Cirka 20,9 megapixels

1: Avrundat till närmaste 100 000.

Inspelningssystem

Bildregistreringsformat: Efterlever designregeln för Camera File system 2.0 och Exif 2.31*1

1: Stöder information om tidsskillnad

Bildtyp och filnamnstillägg

Bildtyp Filnamnstillägg
Stillbilder JPEG .JPG
Filmscener IPB (Standard)/IPB (Lätt) .MP4

Inspelningsmedia

microSD-, microSDHC- och microSDXC-minneskort

UHS-II Stöds inte
UHS-I Stöds
UHS-hastighetsklass Stöds
SD speed class Stöds

Stillbildsregistrering

Pixelantal för stillbilder

Bildstorlek Upplösning (pixels)
Sidförhållande
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG FinStor Cirka 20,0 megapixels
(5472 × 3648)
Cirka 17,7 megapixels
(4864 × 3648)
Cirka 16,8 megapixels*1
(5472 × 3072)
Cirka 13,3 megapixels
(3648 × 3648)
FinMedium Cirka 8,9 megapixels
(3648 × 2432)
Cirka 7,9 megapixels*1
(3248 × 2432)
Cirka 7,5 megapixels*1
(3648 × 2048)
Cirka 5,9 megapixels
(2432 × 2432)
FinLiten 1 Cirka 5,0 megapixels
(2736 × 1824)
Cirka 4,4 megapixels
(2432 × 1824)
Cirka 4,2 megapixels*1
(2736 × 1536)
Cirka 3,3 megapixels
(1824 × 1824)
Liten 2 Cirka 3,8 megapixels
(2400 × 1600)
Cirka 3,4 megapixels*1
(2112 × 1600)
Cirka 3,2 megapixels*1
(2400 × 1344)
2,6 megapixels
(1600 × 1600)

Värden för registrerade pixels avrundas till närmaste 100 000.

Bildkvalitet för L/M/S1: Fixerad till Fin.

HEIF/RAW/C-RAW: Stöds inte

Då distorsionskorrigering tillämpas kan videokamerans effektiva antal pixels vara lägre än bildens antal pixels.

1: Sidförhållandena är något olika för dessa bildstorlekar.

Filstorlek/antal tillgängliga bilder

Bildkvalitet Filstorlek
[cirka MB]
Antal tillgängliga bilder
[cirka]*1
JPEG FinStor 9,6 2880
FinMedium 4,8 5270
FinLiten 1 2,8 7940
Liten 2 1,9 15630

1: Antalet tillgängliga bilder med ett 32 GB kort som efterlever med Canons teststandarder.

Filstorlekar fastställs utifrån Canons teststandarder.

Filstorleken och antalet tillgängliga bilder varierar på fotograferingsförhållanden (såsom bildförhållande, motiv, ISO-tal och Egen programmering).

Filminspelning

Filminspelningsformat

Behållarformat MP4
Komprimering H.264/MPEG-4 AVC
Audio AAC

Översikt över filminspelningsstorlek

Filminspelnings-
storlek
Upplösning Sidförhållande Bildhastighet
(b/s)
Video-
komprimering
Ljud-
komprimering
NTSC PAL
4K UHD 3840 × 2160 16:9 29,97
23,98
25,00 IPB (Standard)
IPB (Lätt)
AAC
Full HD 1920 × 1080 16:9 59,94
29,97
50,00
25,00
23,98 25,00 IPB (Standard)

Videosystem: NTSC/PAL

Synvinkel för filminspelning

Filminspelningsstorlek Inspelningsvinkel (cirka %)
Horisontell Vertikal
4K UHD 100 84,4
Full HD 100 84,3

Baserat på bildvinkeln för ett stillbild (JPEG 3:2) (100 %).

Beräknad inspelningstid, filmbithastighet och filstorlek

Filminspelningsstorlek Total inspelningstid (cirka) Videobit-
hastighet
(cirka Mbps)
Filstorlek
(cirka MB/min.)
32 GB 128 GB 512 GB
4K UHD 29,97 b/s
25,00 b/s
23,98 b/s
IPB
(Standard)
35 min. 2 tim. 21 min. 9 tim. 27 min. 120 860
IPB
(Lätt)
1 tim. 10 min. 4 tim. 43 min. 18 tim. 52 min. 60 431
Full HD 59,94 b/s
50,00 b/s
IPB
(Standard)
1 tim. 10 min. 4 tim. 43 min. 18 tim. 52 min. 60 431
IPB
(Lätt)
2 tim. 1 min. 8 tim. 4 min. 32 tim. 15 min. 35 252
29,97 b/s
25,00 b/s
IPB
(Standard)
2 tim. 20 min. 9 tim. 23 min. 37 tim. 35 min. 30 216
IPB
(Lätt)
5 tim. 47 min. 23 tim. 11 min. 92 tim. 47 min. 12 88
23,98 b/s IPB
(Standard)
2 tim. 20 min. 9 tim. 23 min. 37 tim. 35 min. 30 216

Överföringskapaciteten gäller endast för videoutgång och inte ljud eller metadata.

Filminspelningen stoppas när den maximala inspelningstiden per film har uppnåtts.

Inget ljud spelas in under cirka de två sista bilderna när komprimeringsmetoden för filmkvaliteten är IPB (Standard) eller IPB (Lätt). Dessutom kan videon och ljudet osynkroniseras något när filmer spelas upp i Windows.

Maximal filstorlek

Kortkapacitet (format) Maximal filstorlek
SDXC: exFAT Obegränsat
SDHC: FAT32 4 GB (om storleken överskrids skapas en ny fil för filminspelning.)
SD: FAT16/FAT12 2 GB

Prestandakrav på kort (filminspelning) [skriv/läshastighet]

Filminspelningsstorlek Prestandakrav för kort
4K UHD 29,97 b/s
25,00 b/s
23,98 b/s
IPB (Standard) UHS Speed Class 3 eller snabbare
IPB (Lätt) SD Speed Class 10 eller snabbare
Full HD 59,94 b/s
50,00 b/s
IPB (Standard) SD Speed Class 10 eller snabbare
IPB (Lätt) SD Speed Class 6 eller snabbare
29,97 b/s
25,00 b/s
23,98 b/s
IPB (Standard) SD Speed Class 6 eller snabbare
IPB (Lätt) SD Speed Class 4 eller snabbare

Inbyggd mikrofon: Stereomikrofoner

Automatiskt stopp av filminspelning

Maximal inspelningstid per inspelning

Normal film och under filminspelning annat än nedan Maximalt: Cirka 1 tim.
Film med mjuk hud [4K-filminspelning] Maximalt: Cirka 5 min.

Längsta tid tillgänglig per inspelning.

Förutom när inspelningen upphör på grund av överhettning, strömkällan som används, fel eller andra orsaker.

Autofokus (AF)

Fokuseringsmetod: Kontrastavkänning

Fokusfunktion

Stillbildsfotografering Filminspelning
AF-funktion
 • One-Shot AF
 • Filmservo-AF
AF-metod
 • Ansiktsföljande-AF
 • Ansiktsföljande-AF
 • Angiven ram-AF
AF-lås
 • Stöds inte
 • Tryck för att starta/stoppa AF*1
Manuell fokus (MF) Stöds inte

1: Aktiveras av höger pilknapp under utmatning till en enda skärm via HDMI.

AF-låsikonen visas endast på skärmen med detaljerad information.

Fokusområde

Stillbildsfotografering (med ansiktsavkänning): Cirka 100 % vertikal och horisontell täckning

Filminspelning (med ansiktsavkänning): Cirka 100 % vertikal och horisontell täckning

Antal AF-områden för One-Shot AF (stillbilder): Max. 31 områden (7×5; hörnen är ej tillgängliga)

Skärm

Typ: TFT-färgskärm med flytande kristaller

Skärmstorlek: 2,0 tum (sidförhållande på 3:2)

Punktantal: Cirka 460 000 punkter

Touchskärm: Kapacitiv

Vinkeljustering

Lutning: Cirka 180° uppåt

Omvänd skärm: På/Av

Invertera skärmen automatiskt: Inverterar automatiskt bilder genom att känna av videokamerans orientering och om skärmen är öppen.

Exponeringsinställning

Ljusmätmetod: Mätning (24×16) med bildsensorn med 384 zoner

Ljusmätmetod: Evaluerande ljusmätning

Slutare

Stillbildsfotografering

Typ: Rullande slutare med bildsensorn

Slutartid: 1/2000–1/8 sek.

Upp till 1,0 sek. beroende på scenen.

Filminspelning

Typ: Rullande slutare med bildsensorn

Slutartid:

1/4000–1/25 sek.

Varierar beroende på filminspelningsläget och bildhastigheten.

Filmer med manuell exponering: 1/4000–1/8 sek.

Externt gränssnitt

Digitalkontakt

Kontakttyp USB Typ-C
Överföring Motsvarar Hi-Speed USB (USB 2.0)
Applikationer
 • För datorkommunikation
 • USB-batteriladdning/videokameraström

Terminalens HDMI ut: HDMI micro-UT-kontakt (typ D)

Upplösningen växlar automatiskt

HDMI-CEC stöds inte

Bilder visas endast om [För NTSC] eller [För PAL] är korrekt inställt för TV-videosystemet

Uttag för extern mikrofon: Stereominikontakt, 3,5 mm i diameter

Stereomikrofon DM-E100 rekommenderas om nätström ska användas.

Strömkälla

Batteri: Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri

Ej utbytbar av användaren.

USB-laddningstid

Batteriladdare används Laddningstid
PD-E1 (vid rumstemperatur) Cirka 1 tim. 50 min.

För att ladda upp ett helt urladdat till 100 % (såvida det inte är överurladdat. Informationen överensstämmer med Canons teststandarder).

Laddningstiden och laddningsnivån beror på temperaturförhållanden och återstående kapacitet.

Laddning är möjlig i temperaturintervallet 5–40 °C. Av säkerhetsskäl tar laddningen längre tid i kallare omgivningar (5–10 °C).

Antal tillgängliga bilder: Virka 290

Vid 23 °C.

Antalet tillgängliga bilder kan variera mycket per fotograferingsomgivningen.

Tillgänglig driftstid

Användarvillkor Temperatur Tillgänglig driftstid
Tillgänglig tid för filminspelning 4K
 • IPB (Standard)
 • 29,97 b/s/25,00 b/s
+23 °C Cirka 55 min.
0 °C Cirka 55 min.
Full HD
 • IPB (Standard)
 • 59,94 b/s/50,00 b/s
+23 °C Cirka 1 tim. 20 min.
0 °C Cirka 1 tim. 20 min.
Tid tillgänglig för kontinuerlig bild-/filmvisning
(normal bild-/filmvisning)
4K
 • IPB (Standard)
 • 29,97 b/s/25,00 b/s
+23 °C Cirka 2 tim. 40 min.

Med ett fulladdat och nytt batteri

Mått och vikt

Mått

(B) × (H) × (D) Cirka 63,4 × 90 × 34,3 mm

Vikt

  Exteriör färg Vikt
Videokamerahus
(inklusive kort)
Svart Cirka 211 g
Silver Cirka 211 g
Endast videokamerahus Svart/Silver Cirka 210 g

Driftsmiljö

Drifttemperatur: 0–40 °C

Driftfuktighet: 10–90 %

Wi-Fi-kommunikation (trådlöst LAN)

Standarder som stöds (motsvarar IEEE 802.11b/g/n-standarder)

Wi-Fi-standarder Överföringsmetod Maximal länkhastighet
IEEE 802.11b DSSS-modulering 11 Mbps
IEEE 802.11g OFDM-modulering 54 Mbps
IEEE 802.11n 72,2 Mbps

Inte kompatibel med MIMO (Multiple-input och multiple-output).

Överföringsfrekvens (mittfrekvens)

Frekvens 2412 till 2462 MHz
Kanaler 1 till 11

Metoder för autentisering och datakryptering

Anslutningsmetod Autentisering Kryptering
Kryptering Nyckelformat och -längd
Videokamerans åtkomstpunkt WPA2 / WPA3-Personal AES ASCII 8-tecken
Öppen Av
Infrastruktur Öppen WEP

Hexadecimal 10 siffror

Hexadecimal 26 siffror

ASCII 5-tecken

ASCII 13-tecken

Av
Delad nyckel WEP

Hexadecimal 10 siffror

Hexadecimal 26 siffror

ASCII 5-tecken

ASCII 13-tecken

WPA / WPA2 / WPA3-Personal TKIP
AES
1–127 tecken

Bluetooth

Standarder som uppfylls: Kompatibel med Bluetooth Specification Version 4.2 (Bluetooth Low Energy-teknik)

Överföringsmetod: GFSK-modulering