Flikmenyer: Bild-/filmvisning

Obs!

  • *1 Visas inte i läget [Film med slät hud-effekt] eller [Bildstab.läge för film].
  • *2 Endast tillgänglig i läget [Autofilm] eller [Film med manuell exp.].
  • *3 Visas inte i läget [Film med slät hud-effekt].