Ändra filmens orienteringsinformation

Du kan manuellt redigera orienteringsinformationen för filmvisning (som bestämmer vilken sida som är uppe).

  1. Välj [Bild-/filmvisning: Ändra roteringsinf film].

  2. Välj en film.

    • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja en film med orienteringsinformation som ska ändras.
  3. Ändra orienteringsinformationen.

    • När du tittar på videokameran med Bildorientering-ikonen längst upp till vänster på skärmen kan du trycka på knappen Snabbkontroll/ställa in för att ange vilken sida som är upp. Varje tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in redigerar filmens orienteringsinformation enligt följande: [Filmorientering] → [Filmorientering vänster] → [Filmorientering höger].

Var försiktig

  • Filmscener spelas upp horisontellt på videokameran och via HDMI-videoutgång oavsett [Inställningar: Lägg till -rot inf]-inställningen ().
  • Orienteringsinformation för filmer som spelas in med andra videokameror kan inte redigeras med den här videokameran.