Skärm under HDMI-anslutning

Du kan ange hur filmer ska visas när de spelas in via HDMI till en extern enhet. Själva filmutmatningen motsvarar inställningen [Fotografering: Insp.storl. film].

Standardinställningen är [Extern skärm].

 1. Välj [Fotografering: HDMI-visning].

 2. Välj ett alternativ.

  • +

   Aktiverar filmvisning på såväl videokameraskärmen som på den andra enheten via HDMI utgång.

   Videokamerafunktioner såsom bildvisning och menyvisning visas på den andra enheten via HDMI och inte på videokamerans skärm.

  • Extern skärm

   Avaktiverar videokameraskärmen vid anslutning till HDMI-utgång så att skärmen är tom.

   Fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information visas på HDMI-videoutgången.

Var försiktig

 • Inspelning på kort utförs inte med [HDMI-visning] inställd på [+]. Videokamerans menyer och bildvisning visas endast på skärmen ansluten via HDMI.
 • Upplösningen på HDMI-ut och bildhastigheten justeras automatiskt för att passa filminspelningsstorleken.

Felsökning För längre HDMI ut

Välj [+] och ställ sedan in [Autom avstängn] i [Inställningar: Energispar] till [Av] () för att fortsätta med HDMI ut längre än 30 minuter. HDMI ut fortsätter efter att videokamerans skärm stängs av när den inställda tiden [Skärm av] förflyter.

Var försiktig

 • HDMI ut utan information förhindrar visning av varningar om kortutrymme, batterinivå eller hög innertemperatur () via HDMI.
 • När du använder HDMI utgången kan det ta lite tid att visa nästa bild om du växlar mellan filmer med olika inspelningsstorlek och bildhastighet.
 • Undvik att använda videokamerans funktioner när du spelar in film på en extern enhet, då denna information kan visas i HDMI-videoutgången.
 • Ljusstyrkan och färgen på filmer inspelade med videokameran kan se annorlunda ut än HDMI-videoutgången inspelad av externa enheter beroende på visningsmiljön.

Obs!

 • Om du trycker på knappen INFO kan du ändra vilken information som visas.
 • Ljud sänds även ut via HDMI utom när [Ljudinspelning: Av].