IS-inställningar

Du kan reducera videokameraskakningar medan filmer spelas in.

Var försiktig

 • Ställ in [Fotografering:  Auto. nivå] till [Av].
 1. Välj [Fotografering:  Digital IS].

 2. Välj ett alternativ.

  • Av (Inställning för IS av)

   Inaktiverar bildstabilisering.

  • (Inställning för IS på)

   Videokameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att förstoras något.

  • Förbättrad (Inställning för förbättrad IS)

   Jämfört med när [] är inställt kan starkare videokameraskakningar korrigeras. Bilden kommer att förstoras.

Var försiktig

 • Stabilisering med inställningen för digital IS kan vara mindre effektivt med vissa filminspelningsstorlekar.
 • Överväg att ställa in till [Av] när ett stativ används.
 • Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena kan suddiga motiv märkas (motiv kan tillfälligt se oskarpa ut) på grund av effekten från inställningen för digital IS.
 • Bilderna ser mer korniga ut på grund av inställningen för digital IS som förstorar bilderna. Brus, ljusa prickar osv. kan också framträda tydligare.