Gradera bilder

Du kan gradera bilder på en skala från 1-5 (Graderingsmärke 1/Graderingsmärke 2/Graderingsmärke 3/Graderingsmärke 4/Graderingsmärke 5). Den här funktionen kallas gradering.

Med bildgraderingen blir det lätt att ordna bilder.

Gradera individuella bilder

 1. Välj [Bild-/filmvisning: Gradering].

 2. Välj [Välja bilder].

 3. Välj den bild som ska graderas.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja den bild som ska graderas.
 4. Gradera bilden.

  • Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in så att den aktuella graderingen visas i blått, som visas.
  • Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att välja ett graderingsmärke och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in.
  • När du lägger till ett graderingsmärke för bilden, ökar siffran bredvid den inställda graderingen med ett.
  • Om du vill gradera en bild till upprepar du steg 3 och 4.

Gradering genom att ange omfånget

När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.

 1. Välj [Markera omfång].

  • Välj [Markera omfång] i [Bild-/filmvisning: Gradering].
 2. Ange omfång av bilder.

  • Välj den första bilden (startpunkt).
  • Välj sedan den sista bilden (slutpunkt). En bock [Kontrollera] visas vid alla bilder i intervallet mellan första och sista bilden.

  • Upprepa steg 2 för att välja andra bilder.
 3. Tryck på MENU-knappen.

 4. Gradera bilden.

  • Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att välja ett graderingsmärke och välj sedan [OK].

   Alla bilder i omfånget graderas (samma gradering) direkt.

Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort

Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.

 • När du väljer [Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på kortet] kommer alla bilder i mappen eller på kortet att graderas under [Bild-/filmvisning: Gradering].
 • Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att välja en gradering och välj sedan [OK].
 • Om du inte vill gradera bilderna eller avbryter graderingen, väljer du [OFF].

Obs!

 • Värden bredvid graderingsmärken visas som [###] om fler än 1000 bilder har denna gradering.