Filmvisning

 1. Byt till bild-/filmvisning.

  • Tryck på Bild-/filmvisning-knappen.
 2. Välj en film.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja en film att spela upp.
  • I enbildsvisningen indikerar en ikon [Bild-/filmvisning], i mitten av skärmen, att bilden är en film.
  • Vid indexvisning anger perforeringen i bildens vänsterkant att det är en film som visas. Filmer kan inte spela upp från indexvisningen. Tryck därför på knappen Snabbkontroll/ställa in för att växla till enbildsvisning.
 3. Tryck på knappen Snabbkontroll/ställa in i läget enbildsvisning.

  • Filmvisningen startar. Ljud spelas upp via högtalaren.
  • Du kan pausa bild-/filmvisningen och visa filmvisningspanelen genom att trycka på knappen Snabbkontroll/ställa in (). Tryck på den igen för att återuppta bild-/filmvisningen.
  • Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att justera volymen (även under bild-/filmvisning).

Filmvisningspanel

Alternativ Åtgärder vid bild-/filmvisning
Bild-/filmvisning Att trycka på knappen Snabbkontroll/ställa in växlar mellan att spela upp filmer och att pausa bild-/filmvisning.
Hoppa bakåt Hoppar bakåt cirka 1 sekund varje gång du trycker på knappen Vänsterknappen. Att hålla knappen Vänsterknappen nedtryckt spolar tillbaka filmen.
Hoppa framåt Hoppar framåt cirka 1 sekund varje gång du trycker på knappen Högerknappen. Att hålla knappen Högerknappen nedtryckt spolar filmen framåt.
Position för bild-/filmvisning
hh:mm:ss Tidsintervall (timmar:minuter:sekunder)
Volym Tryck på knapparna Uppknappen Nerknappen för att justera högtalarvolymen.
Återgå Om du trycker på MENU-knappen återgår du till enbildsvisning.
Redigera Tryck på Kommunikation/multiåtkomst-knappen för att komma till menyskärmen ().

Var försiktig

 • Justera volymen med hjälp av TV-fjärrkontrollen när videokameran är ansluten till en TV för filmvisning () eftersom volymen inte kan justeras genom att trycka på knappena Uppknappen Nerknappen.
 • Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om videofilerna innehåller skadade bildrutor.