Pipljud

  1. Välj [Inställningar: Pipljud].

  2. Välj ett alternativ.

    • Videokameran piper efter fokusering och som svar på pekfunktioner.

    • Av

      Stänger av pipljudet för fokusering, självutlösare, slutare och pekfunktioner.

Obs!

  • Som standard är pipvolymen för pekfunktioner inställd på [0] ().