Rotera stillbilder

Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till önskad riktning.

 1. Välj [Bild-/filmvisning: Rotera stillbilder].

 2. Välj en bild att rotera.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja en bild.
 3. Rotera bilden.

  • Varje gång du trycker på knappen Snabbkontroll/ställa in roteras bilden medsols enligt följande: 90° → 270° → 0°.
  • Om du vill rotera en bild till upprepar du steg 2 och 3.

Obs!

 • Om du ställer in [Inställningar: Autom rotering] till [] () innan du tar bilder behöver du inte rotera bilden med den här funktionen.
 • Ställ in [Inställningar: Autom rotering] till [] om den roterade bilden inte visas i det roterade läget vid bildvisningen.
 • Filmer kan inte roteras.