Radera bilder

Du kan antingen välja och radera onödiga bilder individuellt eller radera dem i grupp. Skyddade bilder () raderas inte.

Var försiktig

 • När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.

Radera bilder individuellt

 1. Tryck på Bild-/filmvisning-knappen.

 2. Välj den bild som ska raderas.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja den bild som ska raderas.
 3. Tryck på Radera-knappen.

 4. Radera bilden.

  • Välj [Radera].

Att välja ([Kontrollera]) flera bilder för att radera tillsammans

Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla bilder samtidigt.

 1. Välj [Bild-/filmvisning: Radera bilder].

 2. Välj [Välj och radera bilder].

 3. Bläddra bland bilder.

  • Tryck på knapparna Vänsterknappen Högerknappen för att välja den bild som ska raderas och tryck sedan på knappen Snabbkontroll/ställa in.
  • Om du vill välja en annan bild att radera upprepar du steg 3.
  • Tryck på MENU-knappen.
 4. Radera bilderna.

  • Välj [OK].

Ange omfång av bilder som ska raderas

När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.

 1. Välj [Markera omfång].

  • Välj [Markera omfång] i [Bild-/filmvisning: Radera bilder].
 2. Ange omfång av bilder.

  • Välj den första bilden (startpunkt).
  • Välj sedan den sista bilden (slutpunkt). En bock [Kontrollera] visas vid alla bilder i intervallet mellan första och sista bilden.
  • Upprepa steg 2 för att välja en annan bild att radera.
 3. Tryck på MENU-knappen.

 4. Radera bilderna.

  • Välj [OK].

Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort

Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.

 • När du väljer [Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på kortet] i [Bild-/filmvisning: Radera bilder] kommer alla bilder i mappen eller på kortet att raderas.

Obs!

 • Formatera kortet om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder ().